K tomuto účelu nakoupili asi 450 tabletů, které jsou na každém pokoji i na jednotlivých pracovištích.

„Pracovník se do systému spravovaného externí firmou přihlásí unikátním kódem. Do systému zadá údaje o klientovi týkající se péče o něj, včetně například toho, co má a nemá rád,“ popsala systém ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková a dále dodala, že údaje jsou přístupné i jiným zaměstnancům, kteří jsou však samozřejmě oprávněni s nimi pracovat.

O zaváděný systém projevili zájem i jiné podobné organizace z celé České republiky.

„Těší nás, že naše sociální služby jsou pro kolegy inspirací. Například na konci loňského roku je navštívily Sociální služby města Pardubic,“ podotkl vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.