Pískovcová socha pochází z roku 1730 a je zapsána v seznamu kulturních památek ČR. Poškozená byla především vlivem počasí, přirozeným stárnutím kamene, ale také biologickým napadením mechy a lišejníky.

„Přestože byla v minulosti restaurována, její stav byl již neuspokojivý,“ řekl restaurátor Tomáš Martinák. Náklady na tyto práce činily 100 tisíc korun. Téměř polovina se však městu vrátí jako dotace od Zlínského kraje z Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu. (jab)