„Mělo by dojít ke scelení zlaceného povrchu sochy, což nemá jen optický a dekorační význam, ale také praktický. Zabrání totiž přijímání vlhkosti do pískovcového základu sochy,“ uvedla Jana Gregorová z radničního odboru regionálního rozvoje.

Zároveň budou provedené také kamenické retuše na podstavci i dříku a hlavici sloupu, přilehlých soch a atributů. Práce budou zahájeny v dubnu a hotovo by mělo být do září letošního roku.

Na stavbě Mariánského sloupu se finančně podíleli měšťané společně s biskupem Karlem II. z Lichtensteina – Kastelkornu. Sochy na úpatí sloupu představují tyto světce – svatého Václava coby patrona Olomouce, svatého Mořice, patrona kroměřížské kapituly, svatého Rocha, který je ochráncem před morem, a svatého Floriána, který měl nadále chránit město před požáry i povodněmi. Sloup je od roku 1978 kulturní památkou.