Kvůli velkému množství tajícího sněhu se totiž může hladina vody nebezpečně zvedat, v krajním případě by někde mohla dosáhnout i některého ze stupňů povodňové aktivity. A na případné potíže jsou starostové regionálních měst na Kroměřížsku připraveni.

S problémy počítají například v Hulíně, přesto ale doufají, že krizová situace, kdy se voda vylije ze břehů, nenastane. „Řeku Rusavu monitorujeme. Věříme, že z Hostýnských hor nebude sníh roztávat rychle, takže by se hladina prudce zvedat nemusela. Pro všechny případy jsme ale letos v lednu nechali vyčistit koryto řeky, a to od Holešovské ulice až po jez. Na radnici pak také funguje povodňová komise,“ informoval místostarosta Hulína Petr Polák.

Bez obav jsou prozatím také v Kroměříži. „Jakékoliv jevy, které mohou být doprovázeny povodněmi či záplavami, pečlivě sleduje vodoprávní úřad kroměřížské radnice i členové povodňové komise města. Jsou v kontaktu s hydrometeorology, vodohospodáři i kompetentními institucemi v povodí řeky Moravy. V případě hrozby abnormální zvýšení hladiny řeky bychom tak měli mít k dispozici všechny potřebné a aktuální údaje,“ upozornil mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna. Přesný postup v případě hrozby povodní určuje Povodňový plán města Kroměříže. „Ten v závislosti na výšce hladiny a průtoku komise vyhlašuje stupně povodňové aktivity, každému pak odpovídá soubor nezbytných opatření, kterými lze hrozbě čelit,“ poznamenal Zrna.

V klidu jsou zatím i v Bystřici pod Hostýnem. Ačkoliv také doufají, že tání sněhů proběhne v klidu, na problémy jsou připraveni. „V nejhorším začneme budovat hráze v místech, kde nejvíce hrozí, že se voda vylije. Jinak ale doufáme, že se zase ochladí, čímž tání sněhu bude postupovat pomaleji,“ spekulovala včera bystřická místostarostka Vladislava Bělíková. Dodala, že hladinu řeky mají rovněž neustále pod dohledem. „Navíc máme své lidi i v krajském krizovém štábu, který vše sleduje,“ uzavřela Bělíková