Společnost mu dělali kolegové, představitelé kroměřížské radnice, zástupci Světové zdravotnické organizace (WHO) a řada dalších hostů.
Program vznikl už před sedmi lety a prostupuje výukou ve škole stejně jako dalšími aktivitami, které souvisejí s bezpečností žáků.

„Myslím si, že tato problematika je velice důležitá, protože úrazů neustále přibývá,“ podotkl ředitel.
Mezi konkrétní aktivity patří podle něj například pořádání soutěží pro žáky na dopravním hřišti nebo spolupráce s pracovníky Českého červeného kříže.

„Učíme děti, jak mají poskytovat první pomoc, seznamujeme je s životy a potřebami postižených lidí a podnikáme s nimi řadu dalších aktivit zaměřených na dodržování bezpečnosti,“ nastínil ředitel Němec.

Na celém světě je do projektu zapojeno dvacet škol, z nichž dvě jsou z Kroměříže. Slovan se připojil k Základní škole Zachar, která se stala členem organizace už před třemi lety.