Pozměňovací návrh usnesení
přednesl starosta Jiří Částečka s tím, aby se o něm hlasovalo bez rozpravy. „Já osobně mám z některých připomínek a způsobu jednání poměrně špatné pocity,“ uvedl starosta.

Navrhl, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou optimalizaci základního školství
ve Valašském Meziříčí a zároveň uložilo radě města stanovit expertní skupinu, která předloží návrh optimalizačních kroků do konce června příštího roku.

Podle místostarostky Dagmar Lacinové vyvstaly během jednání se školami a rodiči další nové skutečnosti.
„Budeme s nimi určitě pracovat i nadále. Vzali jsme zároveň v potaz názory veřejnosti, které vzešly z dotazníkového řízení. Většina ze sedmi set šedesáti respondentů odpověděla, že si přeje zachovat současný stav bez ohledu na finanční prostředky,“ konstatovala místostarostka.

Expertní skupina bude podle jejích slov dopracovávat jednotlivé varianty a projednávat je s řediteli škol a rodiči. Rozhodnutí zastupitelů přijali s úlevou rodiče i pedagogové. Ředitel Žerotínky a zastupitel Milan Kardoš ale přílišným optimistou není.
„Je to oddálení problému o půl roku. Když se tak zastupitelé domluvili, jejich rozhodnutí respektuji,“ míní ředitel Kardoš.