„V celém úseku je nová konstrukce vozovky, dělníci položili nové živičné vrstvy. Odvodnění vozovky zajišťuje sestava vpustí, které jsou napojeny do kanalizace,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek.

Stavba si vyžádala také přeložky vodovodního potrubí a nové dopravní značení. Po dobu oprav byla cesta zcela uzavřená.

Práce trvaly od července do konce listopadu. Obec v příštím roce ale čekají ještě další úpravy.

„V roce 2020 plánujeme investovat asi 3,5 milionu korun na dokončení rekonstrukce krajské silnice v průjezdním úseku obce,“ doplnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.