Pro uchazeče o maturitní obory budou ale letos oproti loňsku o něco složitější: musejí se totiž podrobit povinným Scio testům.

Změnu nejvíce pocítí pilní studenti, kteří v minulosti při přijímačkách těžili z toho, že nemuseli ke zkouškám jako takovým. Byli totiž přijímáni na základě prospěchu. Letos ale i oni budou muset psát testy. Na známky však kantoři přece jen trochu dají.

„Dříve jsme vybírali školáky na základě přijímaček, ale protože v jiných školách brali zřetel jen na prospěch, přistoupili jsme k tomu i my. Letos ale budeme přijímat na základě Scio testů, v potaz vezmeme i průměrné známky ze školy,“ informoval například ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž Petr Hajný.

Pedagogům to podle něj přinese více administrativy, obrovský chaos pak do přijímaček vnesou ještě zápisové lístky.

Ty byly zavedeny vloni: děti prostřednictvím nich musejí potvrdit svůj zájem o studium. Přihlášku si smí navíc podat hned na tři školy. V případě, že se na jednu dostanou a nechtějí tam nastoupit, mohou si zápisový lístek vzít zpátky a dát si ho na jinou školu, kde rovněž uspěli.

Výsledkem tak je, že středoškolská vzdělávací zařízení až do září nevědí, kolik budou mít studentů v prvních ročnících. „Dvě třetiny dětí jsou kvůli tomuto systému diskriminovány a nikam se nedostanou. Jejich místa ve škole blokují jiní, kteří pak ani nenastoupí,“ zlobil se ve čtvrtej Hajný.

Zmatek se zápisovými lístky potvrzují také na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

„Působí to chaos, a hlavně více administrativy,“ posteskla si pracovnice školy Božena Škrachová.

Jelikož konzervatoř přijímá studenty na základě talentových zkoušek, jejichž první kolo už mají také za sebou, Scio testy se jich netýkají, stejně jako dalších škol, které nezřizuje Zlínský kraj.

Takovou školou je například i Arcibiskupské gymnázium, které má v péči Arcibiskupství olomoucké.

V řadě základních škol, kde mají deváťáky, se už na blížící se zkoušky pilně připravují. Tedy i na nově zavedené Scio testy.

„Máme tu dva kroužky, ve kterých se školáci mohou dle zájmu chystat na zkoušky. Jeden je zaměřený na český jazyk, druhý na matematiku. Mohou si tu vyzkoušet také Scio testy z minulých let,“ potvrdil například ředitel Základní školy Kvasice Ladislav Škrabal.