„Nejedná se o počet přihlašovaných dětí, ten se liší, neboť někteří zákonní zástupci podali přihlášku do dvou i více školek,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice.

V mateřských školách bylo k dispozici 310 volných míst, přijato bylo 297 dětí.

„Rozdíl je způsobený skutečností, že do některých zařízení byly přijaté děti mladší tří let, a pak je třeba v dané třídě snížit počet žáků, protože péče o mladší děti je po všech stránkách náročnější,“ upřesnil místostarosta Karel Holík.

Přednostně byly přijaty dětí tříleté a starší s bydlištěm v Kroměříži a jejích místních částech. Počty dětí v jednotlivých mateřských školách se ještě mohou měnit.

Bruno znovu vyplouvá. Lidé se mohou plavit po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic.
Bruno znovu vyplouvá. Lidé se mohou plavit po řece Moravě z Kroměříže do Kvasic

„Jak k 1. září 2024, protože obvykle dochází k určitým změnám během letních prázdnin, tak i během nového školního roku právě v důsledku toho, že nejmladší děti dosáhnou věku tří let a třídy budou moct být postupně doplněny dalšími žáčky,“ doplnila Šárka Kučerová.

Město Kroměříž je zřizovatelem celkem osmi mateřských škol s celkem třinácti pracovišti. MŠ Gorkého přijala 31 dětí a pod ní spadající školka v Trávníku přijala dětí sedm. Do MŠ Kollárova nastoupí nově 30 a do MŠ Těšnovice, která je součástí „Kolárky“, šest dětí.

V MŠ Mánesova 3776 zapsali pro příští školní rok 47 dětí a na pracoviště pod toto zařízení spadající MŠ Mánesova 3880 13 a MŠ Štěchovice 11 dětí. MŠ Vážany očekává nástup 13 nových dětí. Do MŠ Páleníčkova by mělo v září poprvé přijít 22 dětí. V MŠ Spáčilova bylo přijato 47 nových dětí. Do MŠ Štítného přijde v září poprvé 25 dětí. MŠ Žižkova počítá s nástupem 38 dětí a pod ní spadající MŠ Postoupky přijala sedm nových dětí.