Mimo to v domově zřídí i denní stacionář pro seniory a lidi s demencí. Tedy službu, která dosud ve městě schází. Obě myšlenky vychází trendu, kterým směřuje národní sociální politika, jejich cílem je pomoci rodinám, které pečují o své blízké, odkázané na pomoc.

„Aktuálně se na tyto služby nabízejí státní dotace, které chceme využít. Díky nim můžeme udělat stavební úpravy budov v areálu Barborky,“ uvedl místostarosta města Pavel Motyčka.

Odlehčovací služba je v Barborce určená lidem se zdravotním, kombinovaným a mentálním postižením, dětem s poruchami autistického spektra, seniorům a lidem s různými formami demence. Pro rodiny může být taková péče mimořádně náročná, pečovatelům hrozí vyhoření a zdravotní komplikace, pokud nemají možnost si vydechnout. „Je to pro ně šance, jak mít třeba dovolenou nebo čas na řešení vlastních zdravotních komplikací,“ podotkl Motyčka.

Podobně potřebný je i denní stacionář. "Funguje na principu školky, lidé seniora ráno přivezou do stacionáře, kde má zajištěnou péči, a odpoledne si jej vyzvednou," vysvětlil Motyčka. To umožní pečujícím skloubit zaměstnání a péči.

Služby pro pečující budou kompletní

„V rámci Kroměříže coby obce s rozšířenou působností není tato služba k dispozici. Vzhledem k demografickému vývoji je však její vznik velmi významný,“ doplnila ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

Po otevření stacionáře by byly služby pro pečující v Kroměříži kompletní. „Reálně vidíme situaci těch rodin. Když budou mít podporu k tomu, aby mohli o své blízké pečovat doma, vyřeší se nám i převis žádostí o umístění v domovech pro seniory,“ doplnil místostarosta. Na to v Kroměříži aktuálně čeká zhruba pět stovek lidí.

Plánované změny v areálu Barborky navazují na projekt výstavby Chráněného bydlení Pavlákova. Právě sem by se měli přestěhovat někteří klienti domova Barborka, tím se uvolní dva pavilony a vznikne prostor pro rozšíření, respektive vznik nové služby. Změny se dají očekávat v nejbližších letech.

Vybrali jsme pro vás: