„Zároveň s novým povrchem jsme nechali provést také zateplení celého objektu,“ informoval starosta Lutopecen Josef Bazalka.

Zmíněné úpravy přišly na zhruba devět set dvacet tisíc korun, celou částku uhradila obec ze svého rozpočtu. „Nepodařilo se nám totiž získat dotace,“ podotkl starosta.

Vloni už dělníci na budově vyměnili starou střechu za novou.

Náklady se vyšplhaly téměř na 1,724 milionů korun, necelou polovinu částky získala obec jako dotaci od Zlínského kraje