Do letošních Příběhů bezpráví se už zapojilo 585 škol včetně několika z kroměřížského regionu, další pak budou přibývat: celkově se během jedenácti let uskutečnilo přes 7000 projekcí s besedami. Letošní ročník projektu je věnován vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a následné sovětské okupaci.

„Pro letošní rok jsme jako hlavní téma listopadových akcí zvolili okupaci Československa, která začala v srpnu 1968. Žákům chceme přiblížit, co se tehdy stalo, zdůraznit tragické následky vpádu a dlouholetého pobytu sovětské armády. Měli by vědět, že kvůli okupačním vojákům u nás umíraly stovky lidí. O sovětské tanky se navíc opíral normalizační režim, který devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy a vedl k masivní emigraci," řekl Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách.

Pořadatelé letos podle něj chtějí také poukázat na paralely tehdejší sovětské okupace se současnou situací na Ukrajině. „Stejně jako u nás v roce 1968 došlo i na Ukrajině, kterou Kreml považuje „za svou", k hrubému porušení mezinárodního práva. Ruská intervence na cizím území vedla k vleklému ozbrojenému konfliktu a k velké humanitární krizi," vysvětluje ředitel programu. Smyslem projektu je podle něj předat mladým lidem příběhy těch, kteří na vlastní kůži poznali, jak snadno člověk svobodu ztratí a jak těžce ji pak získává zpátky. V letošním roce se mohou školy do projektu zapojit projekcí série krátkých filmů a následnou besedou s pamětníky, historiky a filmaři na téma okupace, jejímž smyslem je nechat žáky klást otázky a aktivně se zapojovat do diskuse.

Pro tento účel bylo pro školy připraveno DVD s tématicky zaměřenými filmy. Desítky studentských týmů budou navíc pátrat po tom, jak velké dějinné události ovlivnily životy lidí v místech, kde žijí nebo chodí do školy. „Bylo to hodně zajímavé. Dozvěděli jsme se spoustu informací, které jsme vůbec netušili. Jsme rádi, že žijeme v dnešní době, a ne v té minulé," zhodnotil za žáky devátých tříd Základní školy Oskol Kroměříž v loňském roce akci David Netopila. Hostem jejich debaty byl sedmaosmdesátiletý Jaroslav Řihák, který po roce 1950 strávil několik let v komunistických věznicích.

Které školy se zapojí:

  • 5.11. Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž
  • 16.11. Základní škola 
Oskol Kroměříž
  • 18.11. Základní škola Zborovice
  • 24.11. Základní škola Hulín
  • Střední zdravotnická 
škola Kroměříž
  • Církevní základní 
škola Kroměříž
  • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální + Střední 
pedagogická škola Kroměříž
  • Základní škola Koryčany (další termíny budou upřesněny)