Od svých jedenácti let holduje cigaretám třeba třináctiletý Ondra. „Kouřím dva roky a rodiče o tom neví. Vykouřím tak pět šest cigaret denně. Platím si je z kapesného,“ vysvětlil.

Podobně je na tom i stejně starý Jakub. „Někdy vykouřím i krabičku cigaret za den. Dostávám kapesné, takže peníze na to mám,“ dodal. Oba chlapci se přiznali, že vyzkoušeli už i marihuanu, ale nechutnala jim. Strach z možného onemocnění si ani jeden z nich nepřipouští.
Studenti se počítají mezi pravidelné kuřáky

Pravidelné kuřáky lze najít i mezi studenty středních škol. „Kouřit jsem začal před rokem. Rodiče to neví a ve škole možná. Někteří mí spolužáci už důtku kvůli tomu dostali, mně se zatím vyhýbá,“ pochvaluje si šestnáctiletý student Střední podnikatelské školy v Kroměříži.
Svůj kuřácký křest má za sebou i jeho spolužačka. „Začala jsem asi v šestnácti. Denně vykouřím asi pět cigaret. Rodiče to ví, ale dělají, že ne,“ svěřila se sedmnáctiletá studentka. Také učitelé o problému s kouřením žáků vědí a snaží se mu zabránit. Na Základní škole Komenského v Kroměříži například anonymním protikuřáckým řetězem.

„Zjišťovali jsme prostřednictvím grafu, kolik dětí na škole kouří, kdo to jen zkusil a k cigaretě se nevrátil. Podle reakce dětí to pro ně bylo zajímavé,“ soudí učitelka a preventistka v jedné osobě Iva Prokšová.

Překvapivé bylo, že i na prvním stupni se objevili žáci, kteří už nějakou zkušenost s cigaretou měli. „Na děti apelují také třídní učitelé, o škodlivosti kouření se školáci učí v rodinné výchově,“ nastínila preventistka.

Podle ní se stalo zatím jedinkrát, že by nachytali žáka přímo s cigaretou. „Řešíme to individuálně a nevolíme hned cestu represe. Pokud by bylo prohřešků víc, následovala by ale ředitelská důtka,“ poznamenala učitelka.
Vedení škol problematiku kouření posuzuje i individuálně prostřednictvím školních řádů.
„Každé zařízení má svůj vlastní. Školský zákon nabízí předlohu s několika oblastmi, které si už ředitelé rozpracují podle potřeb,“ vysvětlil vedoucí kroměřížského školského odboru Jiří Pánek.

Působit musí hlavně rodiče
Po vypracování je dostává ke kontrole školská rada, která má právo řády také doplnit a následně je schvaluje. Úkol vypěstovat v dětech pocit, že kouření škodí zdraví a může jim ublížit, nespočívá jen na učitelích, ale zejména na rodičích.
„Škola by měla apelovat, ale důležitý je osobní příklad rodičů. Děti by také měly mít dostatek sil, aby dokázali cigaretu odmítnout a neměli by se sebou nechat manipulovat,“ míní pracovník Kontaktního a poradenského centra Plus v Kroměříži Jan Zahradník