Beseda na téma drogy se tam nekonala poprvé. „První setkání s dětmi na toto téma jsem dělal letos v květnu,“ vzpomínal terénní sociální pracovník Tomáš Pavlíček.

V kroměřížském Jaspisu poučili děti, jak jsou návykové látky nebezpečné

Po domluvě s vedoucími pracovníky se rozhodl, že by se podobné besedy mohly konat častěji.
„Dnešní setkání je v pořadí třetí. Co se týká návštěvnosti, nemůžeme si stěžovat, na minulých setkáních se sešlo kolem patnácti dětí,“ uvedl Pavlíček.
Středeční besedy se zúčastnilo sedm mladých lidí. „Nižší počet je způsoben tím, že jsme zařízení určené pro cílovou věkovou skupinu do osmnácti let. Teď po prázdninách nám proto hodně účastníků odpadlo, ale začíná se formovat nová skupina dětí,“ informovala pracovnice Jaspisu Renata Koláčková.

Přítomní školáci si téma besedy pochvalovali. „Na besedě o drogách jsem podruhé, protože ta první se mi líbila. Nikdy bych si nic takového nevzala,“ slibovala jedenáctiletá Nikola Trnková.

Narkotika jsou častým tématem diskusí i na školách, přesto povídání o jejich nebezpečí není podle odborníků nikdy dost. „Povídání s mladými lidmi na toto téma je vlastně primární pomocí, která je podle mě tou nejdůležitější,“ vyjádřil se dobrovolník pracující v Jaspisu Adam Hrdý.