Tajemstvím by podle některých z nich mělo zůstat první kouření či skutečnost, že si dotyčný našel partnera.
Že si zapálili cigaretu, by v budoucnu rádi zatajili před svými rodiči dva mladíci ze druhého stupně základní školy. Třetí by si zase pro sebe ponechal tajemství, že má dívku.

S první opilostí, krádeží, vraždou či nalezením partnera by se zase nesvěřily čtyři dívky.
Nejasno v odpovědi měli zatím mladší školáci. Více než padesát procent z nich nemá prozatím žádnou představu, co by svým rodičům v žádném případě neřekli.

Zbytek by rád zapřel třídní schůzky, ututlal nějakou krádež či by nevyzradil své nejinternější tajemství. Pouze jeden z oslovených školáků by nerad dal najevo svou slabost; nesvěřil by se s tím, že něco nezvládne.
Z průzkumu také vyplynulo, že převážná část školáků nyní vyrůstá v harmonickém prostředí s oběma rodiči. Že vyrůstají jen s mámou, se svěřili dva školáci.