Společnost Elektrowin totiž v těchto městech připravila ekologickou akci. Na ní chtěla zábavnou formou všechny přimět k tomu, aby spotřebiče, které dosloužily, nekončily na skládkách. V Kroměříži, kde akce vyvrcholila, se sběrným místem stalo Velké náměstí. Lidé tam včera od 10 do 17 hodin snášeli do připraveného kontejneru vše, co jim již v domácnosti dosloužilo. Město, ve kterém se sesbírá největší množství elektroodpadu v přepočtu na jednoho obyvatele, získá od pořadatele dvacetitisícový bonus.