Stejně jako stovky českých skautů a miliony příznivců v celém světě si tak symbolicky připomněli začátek prvního tábora, který britský generál Robert Baden-Powell zahájil na ostrůvku Brownsea 1. srpna 1907 v osm hodin ráno zatroubením na roh kudu.

„Měli jsme potřebu být spojeni se skauty z celého světa a obnovili jsme si své skautské sliby,“ řekl Marcel Šuranský, vedoucí 7. střediska a 61. oddílu skautů ve Zlíně - Malenovicích. Členové oddílu také viděli východ slunce a nádherné panorama Hostýnských vrchů a Beskyd.

Podobně jako miliony jiných si včera připomněli výročí založení svého hnutí

Skauting pro ně není jen chozením do přírody. „Být skauty znamená být přátelé, umět pomáhat druhým a chovat se podle skautského zákona a slibu. Dokážeme vést děti k aktivitě a toleranci. Také je naučíme něco nového, co jim škola nemůže dát,“ poznamenal Šuranský.

Do nového století skautingu malenovický oddíl plánuje některé výpravy na kolech, například na hrad Sovinec, nebo na běžky do Velkých Karlovic. Chystá však i akci, která by měla středisko přiblížit k samotným základům hnutí. Chtěli bychom uspořádat tábor v duchu prvního skautského tábora, poznamenal vedoucí malenovických skautů, jenž si povzdechl nad nepříliš velkým zájmem dětí o skauting.

Podle něho totiž řada lidí ani pořádně neví, co členství v hnutí obnáší. „Když se řekne hokej nebo hra na klavír, vědí o co jde. Se skautingem je to složité. I když na naše prezentační akce zavítá spousta rodičů s dětmi, do oddílu jich poté přijde velice málo,“ sdělil Šuranský a dodal, že jím vedené středisko má nyní pouze kolem patnácti členů.

Podle odhadu organizátorů se včerejších výstupů zúčastnilo přes 3 000 českých skautů, z toho kolem dvou set ve Zlínském kraji.