„Já jsem do skautu začala teprve chodit, moc dlouho tu ještě nejsem, ale je to dobrý. Líbí se mi tam, i dnešní dětské dopoledne,“ zhodnotila například malá skautka Hana Kordíková z Jarohněvic.

O historicky první skautské sdružení v Kroměříži se podle Aleše Cepka z oddílu Kšanďák zasloužil profesor František Šubrt.

„Ten v roce 1918 tady založil oddíl Junáků – Psohlavců na tehdejší reálce. V létě tu pak několik chlapců začalo tábořit a zkoušet skautské prvky. Byl to tak první krok skautingu v Kroměříži. V roce 1919 ve městě vznikly další asi tři skautingské oddíly. Všeobecně lze říci, že po třech zrušeních skautingu a třech obnovách fungujeme už osmnáct let jako organizace,“ přiblížil historii Cepek.

Skauti, i když mají mezi sebou i členy starší devadesáti let, jsou hlavně dětskou organizací.

„V Kroměříži máme středisko Mirka Svobody s osmdesáti sedmy členy a středisko Polárka, které jich má asi sto dvacet,“ informoval vedoucí střediska Mirka Svobody Svatopluk Čech.

„Protože se zaměřujeme především na děti, tak tu máme zájemce hlavně ve věku od pěti do osmnácti let. V celém Česku má naše organizace spoustu konkurentů, ve smyslu dětských zařízení, ale i tak máme všude zhruba pětačtyřicet tisíc členů,“ dodal Cepek.