Jak se jich úsporná opatření dotknou a jaké změny z nich plynou, na to se Deník zeptal Oldřišky Šimčíkové, předsedkyně oblastní rady Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství.

Tušíte už, kolik škol na Kroměřížsku a jakým způsobem se do protestní stávky zapojí?

Většina škol v našem regionu plně podporuje protestní stávku. Tyto školy nebudou uzavřeny. Výuka bude zajištěna, zařízení budou označena na vstupních dveřích.Pokud se budou chtít zaměstnanci některé školy do stávky zapojit, což znamená, že nebude zajištěný řádný chod školy, ředitel to musí včas oznámit rodičům v časovém předstihu. Může nastat případ, že provoz školy nebude zajištěný v plném rozsahu, například se ve školní jídelně nebude vařit. Je to plně v kompetenci jednotlivých škol a školských zařízení.

S jakým očekáváním jdete do stávky či alespoň do její podpory? Myslíte si, že má smysl?

Stávka má určitě smysl. Důvodem stávky je snižování objemu financí na platy zaměstnanců ve státních a veřejných službách, změny v zákoníku práce (schválené i připravované) v neprospěch všech pracovníků, snížení dostupnosti, rozsahu a kvality veřejných služeb včetně připravované nucené spoluúčasti pacientů na zajištění péče o zdraví. Odbory pracovníků školství nesouhlasí se změnou systému odměňování provozních a správních zaměstnanců ve školství a s dalšími škrty prostředků v oblasti státní a veřejné správy.

Jak se na vládní škrty jakožto kantoři díváte? Koho se problematika nejvíce dotýká?

Nás jako zaměstnanců regionálního školství se navíc dotkne především necitlivý a ničím neodůvodnitelný zásah vlády na návrh MPSV do systému odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků školství. Ztíží to především rozhodování ředitele organizace. Postupně se vytratí objektivita odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků.Nástupní plat absolventů vysokých škol, kteří by měli nastoupit převážně do střední ši základní školy je nyní velmi nízký až ostudný, proto hledají svá uplatnění v jiných oborech.Vládní škrty se především týkají provozních a správních zaměstnanců ve školství, kterým se podle připravovaných tabulek sníží tarifní plat o více než tisíc korun.Další problém vznikne mimo jiné u zařazování pedagogických pracovníků bez vysokoškolského vzdělání. Jedná se například o učitele ZUŠ, mistry odborného výcviku nebo o pedagogické pracovníky ve školkách.Se snížením přídělu prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb o polovinu vznikne další problém. Budou tak omezeny činnosti zajišťované ve prospěch zaměstnanců. Snížením dotace státu na ostatní neinvestiční prostředky budou nuceny školy a školská zařízení omezit, ba dokonce zastavit, obměnu a nákup učebních pomůcek a učebnic a tuto zátěž plně přenést na rodiče svých žáků.

Obáváte se problémů, jako například odlivu pracovníků ze škol?

Potíže mohou vzniknout ve školách, kde nebude dostatek finančních prostředků na platy převážně provozních a správních zaměstnanců. Mohlo by se stát, že by ředitel školy musel propustit například uklízečku. Prostory škol na úklid se však nemění. Nevěříme ani tomu, že všichni mladí učitelé, kteří nastoupí, ve školách dlouho vydrží, i když budou mít vyšší nástupní plat.