Celkově bude na letošní zimu připraveno pro silnice II. a III. třídy na území celého kraje 62 sypačů pro posyp i odstraňování sněhu pluhováním, 76 traktorových radlic a 40 nakladačů. Kromě toho je v pohotovosti 13 kusů těžké techniky jako jsou sněhové frézy a další.

„Při maximálním nasazení můžeme do zimní údržby silnic zapojit až tři sta osm pracovníků,“ upřesnil ředitel Bronislav Malý z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

Sto kilometrů silnice se neudržuje

Silničáři mají na třinácti skládkách připravené pro posyp silnic II. a III. třídy 12 706 tun posypové soli a 18 300 tun kamenné drti.

Pokud jde o krajské silnice, chemický posyp – tedy solení použijí podle plánu zimní údržby letos na zhruba sedmi stech padesáti kilometrech dopravně nejzatíženějších silnic. Kamennou drtí budou udržovat přes devět set kilometrů cest.

Celkem 97 kilometrů silnic III. třídy s malým dopravním významem (jedná se o 5 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. „Na tyto úseky řidiče předem upozorní svislé dopravní značení,“ ujistil Bronislav Malý z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

Sjízdné za tři hodiny, ale i za dvanáct

Silnice jsou rozdělené do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v prvním pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti tři hodiny, ve druhém šest hodin a ve třetím pořadí dvanáct hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí jsou na webu ŘSZK.

Směnový vedoucí v dispečinku sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému. Má přehled o místní předpovědi i o vývoji situace v sousedních regionech. Dalším pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice, které jsou u silnic na různých místech kraje.

V současné době je na území Zlínského kraje těchto stanic v provozu třicet čtyři, z toho jedenáct je u dálnic, dvacet u silnic I. třídy a tři u silnic II. třídy. Dispečeři využívají také čtyři monitorovací body s kamerami, které jsou napojené na všechny dispečinky zimní údržby.

Všechny informace zároveň putují také do celostátního informačního systému o sjízdnosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Dispečinky zimní údržby

Kroměříž: 573 331 457, 602 507 964

Uherské Hradiště: 572 434 210, 739 052 869

Valašské Meziříčí: 571 611 686, 603 542 167

Zlín: 577 044 204, 602 436 601