Celkově tam silničáři opraví 505 metrů cesty.

„Stavební úprava silnice bude spočívat v celkové výměně konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. V úseku od konce „točny“ po konec řešeného úseku bude stavební úprava silnice spočívat v položení živičných krytových vrstev v celkové tloušťce 110 milimetrů na vyrovnávací podkladní vrstvu. V tomto úseku bude provedeno rozšíření okrajů silnice a sanace včetně případné sanace podloží,“ uvedl za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Vojtěch Cekota.

Součástí bude také výstavba nového pravostranného zastávkového pruhu v místě stávajícího zastavování autobusu v běžném jízdním pruhu.

V Holešově vznikne nová cyklostezka.
V Holešově vznikne nová cyklostezka. Lidé se dostanou do Martinic jednodušeji

„V úseku od začátku „točny“ po konec řešeného úseku bude vybudována nová dešťová kanalizace, umístěná v zelené ploše vpravo od vozovky,“ doplnil Cekota.

Rekonstrukce vyjde na bezmála 13,5 milionu korun. Práce začnou 20. května a budou probíhat až do poloviny letošního listopadu.

„Dopravní omezení po dobu stavebních prací budou spočívat v úplné uzavírce rekonstruovaného úseku komunikace,“ informoval Vojtěch Cekota s tím, že objízdná trasa bude vedena přes Milovice, Cvrčovice a Zdounky.

Rekonstrukce silnice v Soběsukách si vyžádá úplnou uzavírku. Objízdná trasa povede přes Milovice, Cvrčovice a Zdounky.Rekonstrukce silnice v Soběsukách si vyžádá úplnou uzavírku. Objízdná trasa povede přes Milovice, Cvrčovice a Zdounky.Zdroj: Ředitelství silnic Zlínského kraje