Jak dlouho jste starostou a odkdy v obci žijete?

Starostou jsem třetí volební období. Starostování jsem zahájil už v roce 1998 a má působnost trvala do roku 2002. Ten rok jsem prohlásil, že už končím. Později v roce 2006 mě spoluobčané přemluvili, abych znovu kandidoval. Jinak jsem se narodil v sousední obci Sulimov.

Co vás na vaší práci baví a co naopak nebaví?

Funkce starosty nebo vůbec práce pro obec je velmi zodpovědná. Nejvíc mě na tom baví , že jsem přecházel z funkce montážního mistra. Tenkrát jsem měl pod sebou téměř šedesát lidí. Člověk musel mít přehled co je potřeba a dodržovat termíny. Díky tomu jsem nabral manažerské zkušenosti, které jsem pak uplatnil. Když jsem vstoupil na půdu zastupitelstva a potažmo starosty, tak mě ta práce začala naplňovat v tom, že se člověk dokáže seberealizovat.

Za dobu třech volebních období se nám společně se zastupitelstvem podařilo vykonat hromadu užitečné práce, například kompletní síť sběrného odpadového hospodářství. V letošním roce jsme předali a dokončili sběrný dvůr. V rámci životního prostředí se nám v uplynulých dvanácti letech podařilo vybudovat čističku odpadních vod v hodnotě dvaatřiceti milionů korun, dále jsme rekultivovali nebezpečnou skládku odpadu Lochy, u níž provádíme monitoring a můžu říct, že to byla jedna z nejdůležitějších akcí: dnes tato skládka neohrožuje okolí ani vodní toky.

V neposlední řadě jsme také postavili novou hasičskou zbrojnici a vybavili ji novou Tatrou v hodnotě kolem šesti miliónu. Daří se nám opravovat infrastrukturu nebo taky investovat do školy, poslední aktivitou byla rekonstrukce nové jídelny.

Jakou nejdůležitější věc jste během uplynulého roku v obci řešili a s jakým úspěchem?

V letošním roce se nám konečně podařilo dodělat infrastrukturu pro výstavbu šesti rodinných domků. Každá stavební parcela má rozlohu patnáct set metrů. Mezi naše priority tedy řadím i stabilizaci počtu občanů. V současnosti pak pracujeme a zčásti už máme i dokončenu revitalizaci náměstí Antoše Dohnala včetně zámeckého parku.

Co vás, potažmo obyvatelé vaší obce v současnosti asi nejvíc trápí?

Domnívám se, že jistě všichni lidé žijící kolem řeky Moravy vědí o tom, že byla do provozu uvedena vodní elektrárna na Bělově. V současné době tam probíhá jednání o zvýšení hladiny řeky. Musíme také dotáhnout kanalizaci, aby byla zachována výška hladiny řeky, tím zabráníme případnému zatopení sklepů. Bohužel vytvořit novou kanalizační síť není možné, protože jsme nejníže položená obec v nivě řeky Moravy. Spádové poměry jsou velice špatné.

Čím se naopak vaše obec může pochlubit, co je vaší pomyslnou výstavní skříní?

Dokončení údržby a obnovu zámeckého parku, který trpí zvýšenou hladinou Moravy. Prakticky nám ničí ty nejstarší stromy a osádku zámeckého parku. Dále jsme těsně před dokončením nového územního plánu obce, kde máme prakticky vytipované nové lokality pro výstavbu domů.

AUTOREM JE REDAKTOR MAREK HOŘAVA