Silnice v Havlíčkově ulici patří Zlínskému kraji. Jejím správcem je příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Silnice v Albertově ulici zase patří městu. Křižovatka obou silnic není přehledná a stávají se zde poměrně často nehody.

Denně místem projede řada aut, které míří například do kroměřížské nemocnice a do psychiatrické nemocnice. Právě proto se radnice rozhodla, že nechá zpracovat zmíněnou studii.

Na náměstí Míru v Hulíně vysadili památnou lípu.
V Hulíně zasadili památnou lípu. Má inspirovat k moudrosti potomky současníků

Jaký byl výsledek?

„Studie navrhuje světelné signalizační zařízení,“ uvedl mluvčí radnice Jan Vondrášek.

I přesto vytíženou křižovatku nakonec semafory řídit nebudou. Proč?

„Město k tomuto řešení obdrželo zamítavé stanovisko dopravního inspektorátu policie, který s umístěním světelného signalizačního zařízení nesouhlasí,“ sdělil mluvčí.

Podle policejního mluvčího Radomíra Šišky je důvodů, proč inspektorát vydal zamítavé stanovisko, hned několik.

Probíhá oprava chodníku na Barbořině.
Kroměříž opravuje chodník na Barbořině. Vznikne ale i celá řada nových

„Návrh instalace světelné signalizace na křižovatku byl navržen v jejím stávajícím stavebním uspořádání bez původně plánovaných odbočovacích pruhů vlevo na hlavní komunikaci, bez bezpečnostního dělícího ostrůvku pro chodce mimo křižovatku a bez odsazení přechodu pro chodce v Albertově ulici dále od křižovatky. To zejména v době dopravních špiček při odbočování vozidel ze společného pruhu na hlavní silnici, zejména pak při odbočování vlevo do Albertovy ulice, bude mít za následek tvorbu kolon ve směru od centra až k Soudní nebo Velehradské ulici. S možnými dopravními komplikacemi v prostoru okružní křižovatky na Náměstí Míru,“ přiblížil názor dopravního inspektorátu mluvčí Šiška.

Podle inspektorátu zároveň hrozí, že chodci nebudou moci bezpečně přecházet cestu v Havlíčkově ulici ve směru od nemocnice.

„Při odbočení vlevo v prostoru křižovatky řízené světelnou signalizací je nutné zohlednit fakt, že řidič odbočujícího vozidla kříží směr chůze chodců, což často vede ke kolizním situacím,“ doplnil mluvčí.

Problémem by podle něj mohl být také průjezd vozidel IZS v případě zásahu, neboť výjezdové stanoviště zdravotní záchranné služby se nachází v Havlíčkově nad areálem nemocnice.

V Holešově vznikne nová cyklostezka.
V Holešově vznikne nová cyklostezka. Lidé se dostanou do Martinic jednodušeji

„A pro zajištění průjezdu vozidel s právem přednosti nelze při absenci odbočovacího pruhu zajistit prostor pro bezpečný průjezd,“ uvedl Radomír Šiška.

Umístění semaforů bylo v pořadí třetím návrhem, jak vytíženou křižovatku upravit. V minulosti Kroměříž zvažoval přebudování křižovatky na kruhovou. S touto variantou nesouhlasilo ŘSZK, projekční práce ak byly zastaveny. Poté se zvažovalo přebudování křižovatky na takzvaně průsečnou, což by zahrnovalo zřízení odbočovacích pruhů či posunutí přechodu dále od křižovatky.

„Je zpracována dokumentace pro stavební povolení. Ale ani tato varianta kvůli nutnosti kácení stromů a vysokým nákladům odhadovaným na zhruba 15 milionů korun nejspíš realizována nebude,“ uvedl už dříve vedoucí odboru investic Libor Pecháček.

Policie naopak se dvěma předchozími návrhy souhlasila.

„K oběma výše zmíněným variantám jsme udělili souhlasné vyjádření,“ sdělil Radomír Šiška.