Podle mluvčího radnice Pavla Zrny své rozhodnutí avizovala už před čtrnácti dny. „Zdůvodnila to stále častějšími kolizemi mezi termíny jednání rady a jejími časovými možnostmi," sdělil Zrna.

Sehnalová se většinu času pohybuje v Bruselu či Štrasburku. „V Kroměříži bývalo zvykem plánovat termíny zasedání Rady města dlouhodobě a nikdy pro mě nebyl problém s účastí na jednáních. Stále častěji se ale jednání přesouvá z předem naplánovaných termínů na mimořádné, které jsou známy mnohdy jen s několikadenním předstihem, což komplikuje mou účast. Proto jsem vyhodnotila odstoupení z funkce jako nejpřijatelnější řešení," oznámila Sehnalová .

Na své místo doporučila stranickou kolegyni z ČSSD Miloslavu Noskovou, kterou v zápětí zastupitelé zvolili novou neuvolněnou členkou Rady města Kroměříže. Zastupitelka Lea Pískovská navrhla Pavla Motyčku a Richarda Kremla, oba ale poděkovali za důvěru a post odmítli.