V Holešově bojují za prosperitu města už dvě občanská sdružení. Nechtějí Mitas

„Nechceme mít negativní postoj konkrétně k Mitasu, naším posláním je zprostředkovat názory obyvatel města našemu i krajskému zastupitelstvu a to klidně i formou petic,“ upřesnil jeden ze tří organizátorů sdružení Zdeněk Krajcar.

Dalším cílem je podle něj informovat pravdivě občany prostřednictvím médií a internetu, o otázkách, u nichž se záměrně mlží skutečnost.„Chceme totiž, aby přinesla zóna regionu a kraji skutečně prosperitu a rozvoj. Další naší činností bude přispět k větší kultuře města,“ nastínil Krajcar.

Hlavní otázky, které by chtěly řešit je přesun otrokovického závodu do Holešova.„Nerozumíme, proč se má přesunout podnik, který je vzdálený jen několik málo kilometrů. Pro případné zájemce o práci v tomto podniku z Holešova a okolí přece není problém se za prací do Otrokovic dopravit vlaky či autobusy,“ objasnil Krajcar a dodal, že členové sdružení také nechtějí, aby se zabralo místo, kde by mohl stát podnik, který by skutečně přinesl nový pracovní místa.

„Společnost se také hájí tím, že kaučuk voní lépe než hnůj. Lidé, kteří pracovali na půdě by ale nikdy nepostavili na prameništi vody kravín, natož gumárny,“ připodobnil Krajcar a nakonec dodal, že sdružení si prostě jen přeje, aby zvítězil zdravý selský rozum.

Za podobným účelem vzniklo i občanské sdružení Ohnica vedené Petrou Hanákovou z Přílep.„Sdružení bylo založeno před dvěma lety. Jeho cílem je ochrana životního prostředí a zdraví lidí,“ upřesnila Hanáková. Se vstupem Mitasu nejsou spokojeni. „Jestli dojde ke správnímu řízení, rádi bychom se do něj zapojili se svým názorem,“ rozhodla se Hanáková.

Ani zastupitelstvo se nestaví k investorovi příliš nadšeně.„Na posledním sejití zastupitelstva nám zástupci Mitasu předvedli, jak závod vypadá a jaké má postavení,“ informoval člen holešovského zastupitelstva Josef Bartošek. Důležitost a přínos společnosti prý uznává, ale obavy ze znečištění spodní vody tu stále je.

„Na tom se shodla většina zastupitelů. Naše zodpovědnost je natolik veliká, že bychom Mitas raději v zóně asi neměli,“ namítl opatrně Bartošek a sdělil, že se zastupitelé rozhodli, že si pozvou odborníka a nechají vypracovat hydrogeologický posudek.

Mitas se však k negativním postojům staví čelem.„Jsme připraveni jednat,“ řekl rozhodně ředitel otrokovického a zlínského závodu Mitas Josef Křemeček. Dodal, že společnost se zasazuje o zdravé životní prostředí a příjemný životní prostor. „Můžeme dlouhodobě podnikat pouze v souladu s okolím,“ upozornil ředitel.

Josef Křemeček, ředitel závodu Mitas, řekl Deníku:
Není mi jasné, jak činnost Mitasu ovlivní spodní vodu v Holešově

Společnost Mitas je jednou z těch, které projevily zájem postavit ve Strategické průmyslové zóně Holešov svůj závod. Zastupitelé města a dvě občanská sdružení však mají obavy o životní prostředí. Na otázky, kterých se obávají, odpověděl ředitel Mitasu Josef Křemeček.

Proč si Mitas vybral právě Holešov?

Hlavním důvodem je kvalifikovaná pracovní síla. Nechceme stavět v oblasti, kde není tradice a zkušenost v pneumatikárenské výrobě. Cítíme se ve Zlínském kraji doma, vždyť naši zlínskou pneumatikárnu zakládal Tomáš Baťa. Kraj postavil průmyslovou zónu, která podle odvětvové klasifikace počítá i s výrobou pryžových plášťů (tedy pneumatik) – je proto logické, že jsme si vybrali tuto zónu, která je vzdálená pouhých 15 km od stávajícího závodu a kde si mohou i obyvatelé Holešova u sousedů z Otrokovic ověřit bezkonfliktní symbiozu města a závodu.

Víte, že v Holešově a okolí vznikla už dvě občanská sdružení, která se staví k Mitasu negativně?

V úterý jsem se v Kroměřížském deníku dočetl, že vzniká sdružení Pro zdravé a krásné Holešovsko, které náš záměr kritizuje. O druhém sdružení nevím. Jsme s nimi připraveni jednat. Je mi líto, že se to dozvídáme z novin. Zeptejte se v Otrokovicích nebo ve Zlíně, jaké jsou tam na nás stížnosti. Zjistíte, že žádné. Problémy řešíme a nezametáme pod koberec. Zeptejte se našich zaměstnanců nebo odborářů. Věříme, že otevřenost a diskuze nad konkrétními fakty je vždy ten nejlepší způsob jak předejít jakýmkoli negativním reakcím. Máme závod vzdálený 15 km od Holešova, proč se nepřijít přesvědčit osobně. K tomu bude připravovat den otevřených dveří.Určitě jsme připraveni se podílet na myšlence „zdravé“ (nemocnost našich zaměstnanců je cca 3,5% – hluboko pod celostátním průměrem) „krásné“ (budeme respektovat architektonické návrhy pro vzhled objektů a možná bych připojil i „prosperující“ Holešovsko.

Podle mých informací je občanské sdružení vedené pane Krajcarem ochotné například sepsat petici, do které se by se zapojili lidé z oblasti, která pije vodu z jezera pod průmyslovou zónou. Pokud by byla úspěšná, změnilo by to nějak Vaše záměry?

S panem Krajcarem jsme se již na základě Vašeho článku z 14. 12. spojili a nabídli jsme mu poskytnout fakta a doufáme, že jemu a dalším zájemcům můžeme vše ukázat přímo v našem závodě. V současné době necháváme zpracovat odborný hydrogeologický průzkum a posouzení vlivu na životní prostředí. Výsledky těchto zpráv určitě přinesou odborný pohled na všechny otázky a Mitas samozřejmě musí tyto odborné závěry respektovat. Naše, ale pokud víme ani výroba Barumu, která je jednou z největších v Evropě, po celou svou historii působení v Otrokovicích nezaznamenala jediný případ ovlivnění spodních vod Z databáze znečišťovatelů a žebříčku, které vede například sdružení Arnika, můžete zjistit, že Mitas nemá negativní vliv na životní prostředí.

Co je pravdy na tom, že se má výroba do oblasti pouze přesunout a nemají vzniknout nová pracovní místa? Pokud je skutečně pravda, to,co sdružení tvrdí, proč se tedy závod jen přesunuje?

Musíme vystěhovat naši výrobu z Otrokovic a firma Continental chce do námi uvolněných prostor rozšířit svoji výrobu. Musíme počítat s tím, že ne všichni naši zaměstnanci, zejména z Otrokovic, Zlína ale i z oblasti Napajedel nebudou chtít za prací dojíždět a využijí rozšíření výroby v Barumu. Jsme rádi, že v současné době máme již 80 pracovníků z lokality Holešovska a Kroměřížska, pro které bude velkou výhodou přemístění závodu. Věříme, že nabídkou atraktivní mzdy (za rok 2010 dosáhne průměrný hrubý plat zhruba 26 500 Kč měsíčně) snadno oslovíme další místní obyvatele. Počítáme, že budeme k zahájení provozu v zóně potřebovat 200 až 300 nových zaměstnanců z okolí. Náš obor má budoucnost, naše firma vyváží 90 procent produkce do západní Evropy, a jsme významným a uznávaným dodavatele pro výrobce traktorů a kombajnů. I v krizovém roku 2009 naše prodeje poklesly pouze o 25 % a v letošním roce již opět dosáhly předkrizové úrovně. Mitas byl v tomto týdnu vyhodnocen jako nejúspěšnější exportér České republiky dle kritéria nárůstu exportu od roku 1993 do roku 2009. Domníváme se tedy, že naši noví zaměstnanci z Holešova a okolí vstoupí do firmy s jasnou strategií a perspektivou, které leží na srdci otázky ekologie nejen při vlastní výrobě ale i při vývoji nových zemědělských plášťů.

Co přesně by se mělo v holešovském Mitasu dít? Jaké druhy výroby nebo zpracování?

Náš záměr je zcela jasný a doufám, že tedy i srozumitelný, v průmyslové zóně chceme vyrábět radiální zemědělské pláště pro traktory a kombajny přesně tak, jak je vyrábíme v Otrokovicích. Naše výroba je čistá a moderní. V minulém týdnu proběhl v závodě přísný dodavatelský audit jednoho z největších světových výrobců traktorů, který vysoce hodnotil čistotu závodu, respekt k životnímu prostředí a vysokou motivovanost a odbornost našich pracovníků. To všechno by se mělo přenést a tudíž i dít v holešovském Mitasu.

Nemáte obavy z toho, že bude mít Mitas v zóně skutečně negativní vliv na podzemní jezero? Lze nějak zaručit, že škodlivý nebude?

Není nám opravdu jasné, jak by naše činnost měla mít negativně ovlivnit spodní vodu v Holešově, když v Otrokovicích se ještě nikdy nic takového nestalo. Počkejme ale s odpovědí na zpracování odborných posudků. Naše výroba podléhá přísným kontrolám státních orgánů, České inspekce životního prostředí, hygieny a dalších.