„Ještě nedávno jsme ve vedení Hulína uvažovali, že město z tohoto sdružení vyvážeme. V minulosti z něj odešla řada obcí, protože jim nedávalo to, co od něj očekávaly. Teď se však mohu pokusit fungování sdružení změnit,“ vysvětlil na úvod Hoza.

Sdružení bylo založeno před jedenácti lety. Obce a města tak měly získat lepší možnost komunikovat s vedením kraje a prosazovat společně své zájmy a potřeby.

„Jsme ve fázi, kdy připravujeme smlouvu o spolupráci s krajem. Dohodli jsme se na tom, že pojmenujeme oblasti, ve kterých bude spolupráce obcí prospěšná,“ nastínil Hoza. Ke každému z témat pak vznikne odborná komise složená ze starostů obcí. Ti by měli nejlépe znát nejpalčivější problémy a navrhovat jejich řešení.

„Kraj je velmi silný partner, který je schopen ovlivňovat i znění zákonů. Hlasy malých obcí a měst by, jeho prostřednictvím, mohly být slyšet,“ uzavřel Hoza.