Na všechny střední školy, včetně šestiletých a osmiletých gymnázií, jejichž zřizovatelem kraj je, se budou od příštího roku skládat takzvané SCIO testy. Výjimkou jsou pouze školy s uměleckým zaměřením a sportovní gymnázia.

„K tomuto rozhodnutí nás vedly dva důvody. Máme zájem zaměřit se na kvalitu vzdělávání žáků devátých tříd a také pomoci základním školám, aby tito žáci nezanedbávali učení,“ uvedl krajský radní zodpovědný za oblast školství Josef Slovák.

Podle něj končí často studijní úsilí školáků ve chvíli, kdy se dozvědí, že budou přijati na střední školu bez přijímacích zkoušek, což může být dle zvoleného oboru třeba už i v říjnu. „Nový způsob přijímání na střední školy je přinutí učit se po celý školní rok,“ slibuje si Slovák od projektu.

Ředitelé škol tuto novou formu přijímacích zkoušek vesměs vítají. Někteří s ní již mají zkušenosti. „U nás se vpodstatě nic nemění,“ podotkl ředitel zlínského gymnázia na Lesní čtvrti Jan Chudárek. Škola totiž spolupracovala se společností SCIO již dříve.

„Samozřejmě pro přijetí u nás bude mít největší váhu výsledek testů, nicméně v úvahu vezmeme také fakt, zda uchazeč o studium byl třeba řešitelem vyšších kol olympiád nebo získal jazykový certifikát. Přihlížet se bude také k jeho prospěchu,“ dodal ředitel. Jistou nevýhodu spatřuje v jediné věci. Aby některé školy naplnily stavy, budou možná muset zorganizovat více termínů přijímacích zkoušek.

Použití SCIO testů při přijímacích zkouškách není novinkou ani pro ředitele Masarykova gymnázia ve Vsetíně Dalibora Sedláčka. „Naše škola dělá zkoušky tímto způsobem již od počátku, to znamená více než deset let, takže je toto rozhodnutí pro nás spíše výhoda,“ řekl.

Ani střední školy, které dosud tuto metodu přijímacího řízení neuplatňovaly, nemají vůči novince námitky. „Pozitivním přínosem je podle mě jednoznačně fakt, že dojde ke srovnání žáků vstupujících do maturitních oborů středních škol,“ vyjádřil se souhlasně ředitel střední průmyslové školy v Uherském Brodě Rostislav Šmíd.

Také ředitel Střední odborné školy Holešov Mojmír Šemnický vnímá novou formu přijímacího řízení spíše pozitivně. Je přesvědčen, že každý žák, hlásící se na maturitní obor, musí prokázat určitý stupeň znalostí a všeobecný rozhled.

„Co se týká negativ, která bych mohl jmenovat, tak například možný úbytek potencionálních studentů, kteří bydlí na hranici regionu,“ konstatoval Šemnický. Podle něj se řada z nich může rozhodnout pro studium na školách v sousedních krajích, kde při přijímacím řízení nemusí být podobné testy využity.

Pedagogové základních škol s novinkou souhlasí a nemají obavy, že by žáci devátých tříd měli být jakkoliv zaskočeni. „My jsme ve škole testy SCIO dělali, takže žáci sami vědí, jaké mají šance na přijetí na střední školu, kde se budou přijímací zkoušky tímto způsobem konat,řekl ředitel Základní školy Žerotínova ve Valašském Meziřící Milan Kardoš.

Mezi oslovenými žáky nevyvolala zpráva o využití testů při přijímacích zkouškách negativní ohlasy. „Stejně by mě bez přijímaček nevzali a učit se musím, tak co,“ mávla rukou například žákyně deváté třídy ze Zlína Eva Šemberová.

Ozývají se skeptické hlasy, že vzhledem k faktu, že průběh zkoušek financuje kraj, přijde o další peníze ze svého rozpočtu.

„Není tomu tak,“ řekl Josef Slovák, „již v dřívějších letech jsme každoročně testovali úroveň všech žáků devátých tříd za pomocí testů SCIO. Tato aktivita nás stála jeden milion sto tisíc korun. Nové zkoušky přijdou kraj na sedm set tisíc korun. Dá se říct, že tedy naopak ušetříme,“ dodal.