„Protože šlo o opakované pochybení v obou provozovnách, podali inspektoři zároveň podnět Krajskému úřadu Zlínského kraje k odejmutí souhlasu k provozování těchto sběren," dodala Jana Jandová z ČIŽP.

Porušení zákona bylo podle ní zjištěno loni při celostátní kontrolní akci.

„Ve sběrně v Holešově jsme přišli na to, že provozovatel odpady netřídil. Navíc měl část odpadů na volném nezabezpečeném terénu. Šlo například o komunální odpad, plechovky od barev, obaly od montážních pěn, pneumatiky či demoliční odpady," vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Jindřich Mikeš.

Ve druhé sběrně ve Zlíně inspektoři podle něj zjistili, že provozovatel vykoupil zakázaný odpad. „Jednalo se o víko od kanálu a kanalizační vpust. V obou provozovnách navíc chyběly některé údaje v evidenci vykupovaných odpadů," doplnil ředitel.

Firma JIP Industries se proti pokutě odvolala, ministerstvo životního prostředí ji však potvrdilo. (hed)