Paní starostko, Rajnochovice si pamatuju jako dědinu doslova utopenou v okolních lesích. Hodně se změnil ráz krajiny a lesy mizí. Jak je to s turisty, stále je vaše malebná víska láká k návštěvám?

Vypadalo to tu jinak. S těžkým srdcem se díváme na to, co zbylo po lesích, které zmizely díky kůrovci. I tak k nám ale chodí hodně lidí. Láká je příroda, čistý vzduch, je tu klid. Počet návštěvníků obce se navýšil, když v roce 2015 otevřel Podhostýnský mikroregion rozhlednu na Kelčském Javorníku, která je v našem katastru. Obce v okolí se na ni skládaly, Rajnochovice přispěly 400 000 korunami. Také se rozmohla cykloturistika, bohužel nemáme místo na vybudování cyklostezek, lidi jezdí v lese a po místních komunikacích.

Co se vám za poslední roky ve vesnici podařilo?

Je toho dost. Vybudovali jsme víceúčelové hřiště z bývalého tenisového kurtu, které je vhodné pro celoroční využití, dále jsme zrekonstruovali dětské hřiště. Máme základní školu s devítiletou docházkou a snažíme se ji postupně opravovat a modernizovat včetně kuchyně, jídelny i sociálních zařízení. Staráme se také o našich dvacet bytů ve třech obecních bytovkách. Zrekonstruovali jsme budovu obecního úřadu. Vybudovali záložní zdroj pitné vody pro vodojem Persunka a úpravnu vody z vrtu HV2. To byla velká, ale nutná investice. V době sucha v roce 2015 jsme měli velké problémy s pitnou vodou, dováželi jsme jí v cisternách. V roce 2018 jsme z dotací na protipovodňové opatření pořídili nový bezdrátový rozhlas a posunuli i do míst, kde nikdy nebyl, a napojili jsme se na Integrovaný záchranný systém. Vloni jsme z dotací vyměnili veřejné osvětlení za LED, které splňují evropské normy. Opravili jsme chodníky, postavili posezení, jedno z nich slouží také dětem k venkovní výuce ve škole.

Je něco, kde vás tlačí bota?

Potřebujeme nutně vyřešit opravu cest. Po těžbě po kůrovci od roku 2016 odvezlo arcibiskupství, které je z většiny majitelem, velké množství dřeva. Obecní cesty trpí, nejsou přizpůsobené na takové kvanta těžké techniky. Je to složitá etapa, která má trvat snad ještě dva roky. Máme dvacet kilometrů silnic, opravy jsou a budou hodně náročné. Každoročně do nich dáváme až dvě stě tisíc. Letos k tomu přibyly i opravy mostů za tři sta tisíc korun. Další věc jsou problémy s odpady. Jsme chatová oblast. Máme tu téměř šest set chat a rekreačních chalup. K dispozici mají patnáct sběrných míst s tříděným odpadem včetně komunálního, na pěti z nich jsou kovy. Obyvatelům obce jsme v roce 2016 pořídili kompostéry do domácností. S novým odpadovým zákonem na nás padly další starosti, například každoročně se bude navyšovat poplatek za uložení odpadu na skládky z původních 500 korun za tunu až na 1850 v roce 2029. Roste i cena za dopravu a při naší rozloze, která je 4 142 ha, už je to znát. Zatím jsme docílili toho, že v lesích nejsou černé skládky.