Jak dlouho už jste starostou a odkdy ve své obci žijete?

V zastupitelstvu obce Rymice jsem nepřetržitě od roku 1998. Starostou jsem byl už v letech 2002–2005, tehdy jsem dobrovolně z funkce odstoupil, jelikož bylo hodně složité skloubit funkci neuvolněného starosty a zároveň chodit do zaměstnání a starat se o rodinu. V současné době máme post starosty už jako uvolněnou funkci a jsem v ní od minulých voleb v roce 2010.

Co vás na vaší práci baví a co naopak nebaví?

Na práci starosty mě baví kontakt s lidmi a možnost něco viditelného vybudovat, zrekonstruovat či uspořádat pro potřeby nás všech. Letos jsme například na přání novomanželů poprvé uspořádali civilní svatební obřad, který se odehrával v krásných prostorách rymické tvrze. Unavující je naopak složitost získávání evropských dotací, kdy musíte žádost či vyúčtování pracně dokladovat do takových podrobností, až nad tím člověk nevěřícně kroutí hlavou. V žádném případě bych si nedovedl představit vykonávat tu práci při zaměstnání. Za posledních deset let strašně přibylo evidence a povinností.

Jakou nejdůležitější věc jste během uplynulého roku v obci řešili a s jakým úspěchem?

Za posledních dvanáct měsíců se podařilo v Rymicích vybudovat venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem: díky částečné dotaci od ministerstva pro místní rozvoj a také brigádní pomoci zastupitelů a ostatních rymických občanů. Dále jsme zrekonstruovali 170 metrů chodníku od autobusové zastávky do naší vesnické památkové rezervace Hejnice díky dotaci z MAS Moštěnka, včetně přilehlého veřejného osvětlení a zeleně. Vloni na podzim se podařilo opravit i stometrový úsek místní komunikace v části Žabínek s přispěním dotace od kraje. Letos nám také Povodí Moravy za asi tři miliony korun vyspravilo břehy potoka. Oprava spočívala v předláždění koryta a vyspravení ujíždějících břehů, čímž se zvětšila průtočná kapacita a obec snad už nebude při větších deštích řešit problém se zaplavením sklepů. Členové TJ Sokol zrekonstruovali šatny a zázemí na místním hřišti, a Český svaz včelařů vybudoval výstavní okruh Včelí dům a medová zahrada v památkové rezervaci. Obě akce opět podpořilo MAS Moštěnka.

Co vás, potažmo obyvatele obce v současnosti nejvíc trápí?

Do budoucna připravujeme vybudování kulturního sálu, jelikož nemáme větší místnost, kde by se mohly za nepříznivého počasí odehrávat kulturní akce či slavnosti. K tomuto účelu bude přebudována budova bývalé sýpky, kterou jsme získali od kraje a je umístěna v těsné blízkosti historické tvrze. Rovněž chystáme projekt na přístavbu školy. Máme rozpracovaný nový územní plán, který řeší stavební místa, odkanalizování obce a hlavně naplánování cyklostezky z Rymic do Holešova. Její vybudování je nejčastější požadavek občanů, jelikož provoz na silnici z Přerova do Holešova je pro cyklisty nebezpečný. Kolo využívají jak k cestě do zaměstnání, tak i do škol či k lékaři.

Čím se naopak vaše obec může pochlubit, co je vaší pomyslnou výstavní skříní?

Asi nejvíc jsou Rymice známé Skanzenem lidové architektury, který je v majetku Zlínského kraje a provozuje ho příspěvková organizace Muzeum Kroměřížska. K vidění je tam soubor hliněných domů se slaměnou střechou, tvrz a větrný mlýn. První červencovou neděli pořádáme tradičně festival dechových hudeb Setkání muzikantů. V roce 2014 to bude jubilejní 10. ročník, na který do Rymic všechny srdečně zveme.