„Postupně opravujeme všechny komunikace zejména podle osídlení. Máme tady také další požadavky od chatových osadníků, ale pozemky tam nejsou zatím majetkově dořešeny,“ konstatoval tamní starosta Bohumil Škarpich.

Na projekt obec vynaloží sedm set tisíc korun, a to i přesto, že se do něj bez dotace původně pouštět nechtěla.

„Nutné byly především přesuny v rozpočtu. Měli jsme totiž podané žádosti také na další projekty, na které jsme už vyčlenili prostředky. Jelikož jsme ale dotace nedostali, tak se kapitál přesunul a posílil, abychom mohli zafinancovat opravu,“ vysvětlil starosta.

V současné době obec provádí výběrové řízení, nejpozději do konce října by tedy měla být silnice opravená.