Bezměrov provozuje vlastní mateřskou a základní školu, má opravený kulturní dům a v současnosti dokonce dva obchody se smíšeným zbožím. Poptávka o tuto lokalitu je velká. Obyvatel Bezměrova přesto ubývá. Výstavbě nových rodinných domů navzdory.

PŮVODNÍ ZÁSTAVBU NAHLODÁVÁ ZUB ČASU

Důvod je nabíledni. Obec se omlazuje pomalu. Starší generace mizí a jejich prázdné domy nikdo neobývá. Noví majitelé, kteří nemovitosti a pozemky získají v dědictví, je zpravidla neprodávají.

„Co kdyby do budoucna chtěly děti stavět, co kdyby se chtěly děti stěhovat do domu,“ hledá starosta Bezměrova Josef Večerka důvody, proč lidé drží a nevyužívají stavby a pozemky.

Obci tak nejenom že chybí v rozpočtu peníze, které dostává za každého občana, ale také některé chátrající objekty narušují její ráz.

„Je tu několik prázdných chalup, které působí nevzhledně. Celá ulice je udržovaná, pěkná a tyhle domy svým špatným stavem doslova bijí do očí,“ hořekuje starosta Večerka.

„Jedná se zpravidla o původní zástavbu, která po těch desetiletích potřebuje nějakou investici, případně obnovu,“ míní starosta.

VÝSTAVBA SE ROZJELA

Obec nevlastní žádné své pozemky. A pokud by je i měla, nezbývá jí příliš prostoru, kam by mohla rozšiřovat své území.

„Z jedné strany nám omezuje výstavbu záplavové území. Od jihu je to pro změnu omezení kvůli vysokému napětí. To je ochranné pásmo. A ze západu nám natáhli plynovod,“ vysvětluje starosta obce Josef Večerka.

Vše tedy závisí víceméně na soukromých majitelích.

„Dříve výstavba stagnovala. V posledních dvou třech letech se to zlomilo,“ říká spokojeně starosta.

Za hřištěm budou stát tři nové rodinné domy, další čtyři pak u rybníka. Nyní s jedná o lokalitě směrem z Bezměrova na Kojetín.
Díky tomu, že se do obce se zhruba 520 obyvateli stěhují převážně mladí lidé, není nouze o děti ve školce a škole. A i díky obrovskému zájmu lidí o tuto lokalitu se obec, zdá se, nemusí bát vylidnění.