Rozšiřovat dva jízdní pruhy v části Malenovice na čtyři plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) České republiky začít nejdříve příští rok na jaře. Důvody ročního zpoždění jsou přerušení územního řízení a majetko-právní spory s majiteli dotčených pozemků.

Část hlavního tahu, jež se měla začít rekonstruovat už letos na jaře, je poslední, po níž ještě řidiči musejí jezdit ve dvou pruzích. Na místě, kde se silnice zužuje, tak často vznikají dlouhé kolony vozidel.

Komunikaci I/49 chce ŘSD rozšířit od sídliště ve Zlíně-­Malenovicích po nájezd na otrokovický obchvat. Silnice má být rozšířena směrem k zástavbě a polím. Železniční trať na druhé straně komunikace nemá být tedy stavbou nijak dotčena.

„Zahájení prací se zpozdilo kvůli novým železničním normám a s tím související nutné změně územního rozhodnutí. Nově musí být totiž komunikace souběžná se železnicí minimálně třicet metrů od sebe,“ objasnila mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Zákonné normy se změnily na podzim loňského roku. Pro ŘSD to údajně znamenalo zpracování nové projektové dokumentace a územního rozhodnutí.

To však nebyl jediný důvod odsunutí termínu. ŘSD má obrovské komplikace s výkupem pozemků pro výstavbu silnice. A právě ty jsou podmínkou pro získání stavebního povolení.

„V současné době složitě jednáme s přibližně sto třiceti majiteli pozemků. Zatím je totiž vykoupeno zhruba dvacet procent plochy. V případě neúspěšných jednání se zbývajícími vlastníky však můžeme přistoupit i k vyvlastnění,“ přiblížila mluvčí Vápeníková.

Podle ředitele zlínské správy ŘSD Karla Chudárka by se letos na podzim mohlo začít přeložkami inženýrských sítí.

„Se samotným rozšiřováním pruhů však začneme nejdříve za rok. Výstavba s sebou ponese stejná omezení jako při budování první a druhé etapy tahu I/49. Komunikace bude budována za provozu, bez objízdných tras. Takže se budou jistě tvořit kolony,“ poznamenal Chudárek.

Co se týče financí, ty už má ŘSD jisté. Na stavbu je v letošním rozpočtu vyčleněno sedmdesát milionů korun.

„Pokud by se náhodou termín posunul, předpokládám, že by se částka přesunula do příštího roku,“ uvedl mluvčí Státního fondu dopravní infrastruktury Karel Hanzelka.

Zatím je však podle ředitele Chudárka otázkou, zda budou peníze na stavbu i v příštích letech. Výstavba totiž spolkne přibližně šest set milionů korun. Bez dostatku přidělených financí se tudíž nepohne.

Řidiči často jezdící ze Zlína do Otrokovic a opačným směrem doufají, že se podaří silnici rozšířit co nejdříve. „Zatím je to hlavně ve špičku pořád hrůza. Někdy tak jedu i čtyřicet minut,“ postěžoval si Martin Leskot ze Zlína.

Řidička Hana Křemečková se ale obává dopravních komplikací při samotné opravě. „To snad začnu jezdit vlakem,“ zauvažovala.