Opravovat se bude jak cesta tak i dopravní značení, chodníky i sjezdy. V rámci rekonstrukce silnice dojde k celkové výměně všech vrstev vozovky, silničních obrub a odvodnění prostřednictvím dešťových vpustí a trativodů.

Chodníky se dočkají nových konstrukčních vrstev a obrub, rekonstruovány budou sjezdy k nemovitostem. Předpokládá se, že náklady na investiční akci dosáhnou 5 milionů korun.

S financováním by jim však mohla výrazně pomoci dotace.

„Pro rekonstrukci místní komunikace v Ru-savské byla z rozhodnutí zastupitelstva města podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, do programu Podpora obcí s 3001 až 10 tisíci obyvateli,“ prozrazuje pracovnice bystřické radnice Ilona Musichina a dodává, že město zvažuje podání žádosti o dotaci také na rekonstrukci chodníků. Práce by měly být hotové v říjnu.

Národní centrum zahradní kultury v Podzámecké zahradě v Kroměříži.
Církev přišla o část Podzámecké zahrady