„O rozpočtu Kroměříže pro rok 2017 jednala rada města a aktuálně se čeká na zasedání zastupitelstva, do té doby je bezpředmětné předjímat výsledek," konstatovala už minulý týden mluvčí kroměřížské radnice Jaroslava Sílešová.

Potvrdila, že třeba letošní rozpočet byl v Kroměříži schodkový: ovšem podařilo se ho dorovnat díky úsporám z minulých let.

„Většinu větších investičních akcí se podařilo úspěšně dokončit. Pouze plánované zateplení budovy B a D městského úřadu včetně rekonstrukce plynové kotelny se muselo odložit na příští rok," dodala mluvčí.

V Hulíně mají rozpočet na rok 2017 už připravený: a čekají, že bude poměrně dost napjatý.

„Návrh předložíme zastupitelstvu ke schválení 21. prosince, aby podle něj město mohlo hospodařit už od začátku roku. Právě proto připravujeme návrh dostatečně v předstihu," říká tamní starosta Roman Hoza.

Hulínský rozpočet pro právě končící letošní rok počítá s příjmy přes 94 milionů korun.

„Podařily se nám plánované akce mimo revitalizaci sídliště Družba, kde jsme neuspěli s žádostí o dotaci na ministerstvu. Umožnilo nám to však využít prostředky na řadu dalších neplánovaných oprav, hlavně na komunikacích a chodnících, ale i ve škole, mateřské škole a dalších budovách města," vypočítává hulínský starosta.

Mezi letošní investice tam patří i zřízení infocentra v prostorách bývalé lékárny na náměstí: slavnostně jej otevřeli minulý pátek. Zajímavé plány ale mají v Hulíně i na příští rok.

„Nejdůležitější je pro nás Sušilova ulice, tam se bude opravovat vodovod včetně přípojek, dále Žižkova také v návaznosti na opravy kanalizace. V plánu je i oprava přístupového chodníku na hřbitov či úprava hasičské zbrojnice," vyjmenoval starosta.

Při plánování rozpočtu je vedení města opatrné.

„Vzhledem k větším výdajům letos nepůjdeme do roku 2017 s větší finanční rezervou a o to opatrněji musíme rozpočet nastavit zejména na výdajové stránce. Z tohoto pohledu bude napjatější, počítá s příjmy 99,7 milionu a výdaji 105,8 milionu. Zbytek budeme financovat ze zůstatku běžného účtu, tedy z rezerv vytvořených v minulých letech," plánuje starosta.

Podle něj je důležité, že město nemá žádné větší dluhy a navíc získalo do majetku ve smírném soudním řízení objekt Unitexu. „Tato nepříjemná záležitost nás dlouhodobě trápila a jsme z mnoha důvodů rádi, že došla ke zdárnému ukončení," dodal Roman Hoza.

Také Zdounky čeká projednávání rozpočtu: letos tam počítají se schodkem ve výši do tří milionů korun.

„Jednáme o tom vždy na prosincovém zasedání zastupitelstva. Pro letošní rok byl schválen schodek ve výši 7,4 milionu, ale nakonec je z mnoha důvodů reálný předpoklad, že se bude pohybovat zhruba do tří milionů," říká tamní starosta Martin Drkula.

Naplánované investice se podařily kromě jediné: dokončení parku ve středu obce.

„Kvůli nepřidělení dotace na tuto akci se průběh prací posunul asi o půl roku, reálný termín dokončení je koncem června," dodal starosta.

Zastupitelstvo o rozpočtu na příští rok ještě nejednalo, nicméně investiční akce jsou jasné a návrh připraven.

„Plánujeme opět schodkový ve výši deseti milionů korun, což si můžeme dovolit, máme dostatek financí na běžném účtu. Chceme investovat peníze pro rozvoj celého Zdounecka," tvrdí Martin Drkula

Co se týče investic v Kostelanech, i tam bylo vedení obce letos úspěšné a má také jasno, čemu se bude věnovat příští rok. Plánuje pokračovat v opravách chodníků.

„V listopadu jsme projednali návrh rozpočtu a v prosinci by měl být schválen. Letos jsme jej měli vyrovnaný, ovšem až konec roku ukáže skutečné příjmy. Naplánované akce jsme ale naplnili, garáže, rekonstrukce sportovních povrchů, venkovní hřiště a hala, chodník Lhotka," vyjmenovává starosta Jan Petřík.

Na příští rok plánují chodník přímo v Kostelanech a projektovou přípravu čističky odpadních vod ve Lhotce, také počítají s menšími opravami budov. „Už teď počítáme, že rozpočet bude částečně vyšší, asi o tři sta tisíc korun," uzavřel starosta.