„Držíme se zásady, že v době ekonomického růstu by měl být rozpočet přebytkový. Díky tomu se nám podaří dosáhnout efektivního a vyváženého hospodaření i klesající zadluženosti Zlínského kraje,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop.

Nejvýznamnější položku navrženého rozpočtu v oblasti vlastních příjmů tvoří příjmy ze sdílených daní. U výdajů jsou nejvýznamnějšími položkami finanční transfery na přímé vzdělávání a sociální služby.

Rada zároveň doporučila zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021–2025. Celkové příjmy výhledu jsou pro toto období rozpočtovány v objemu 14 miliard korun ročně. Celkové výdaje jsou plánovány na úrovni 14 až 15 miliard ročně.

Rozpočet na příští rok i střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021–2025 budou krajští zastupitelé schvalovat na svém zasedání 16. prosince 2019.