Silničáři totiž považují současný stav cesty, která má pouze dva pruhy, za nevyhovující. Vzhledem k malé vzdálenosti křižovatek je například na frekventovaném úseku výrazně překročena kapacita silnice. To má vliv na zvýšení hlučnosti, emisí výfukových plynů a také na počet dopravních nehod.

Výstavba více než jeden kilometr dlouhého úseku silnice spolkne možná až dvě stě padesát milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic chce rozšiřování komunikace na čtyři pruhy zahájit nejpozději v roce 2009. Práce jsou rozdělené do několika etap potrvají zhruba jeden rok.

„Chystané rozšíření silnice má pro dopravní situaci v Rožnově velký význam,“ řekl starosta města Jaroslav Kubín s tím, že jde o úsek kde jsou často problémy s dopravou a tvoří se zde dlouhé fronty aut.

Společně s výstavbou nové komunikace budou muset stavbaři upravit sjezdy na přilehlé silnice a vybudovat novou kanalizaci.
Počítá se také se zastávkovými pruhy pro autobusy a parkovacími plochami. Vzniknout by měly i nové přechody pro chodce, které budou řízeny semafory.