„Čas je mozek," říkají neurologové a zdůrazňují nutnost řešit mozkové příhody co nejrychleji.

„Naštěstí mě dcera přesvědčila a nemám díky tomu žádné následky," domnívá se Rostislav Málek, který pak musel podstoupit různá vyšetření a léčbu. Mozková mrtvice je totiž velmi závažná a dokonce je jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Ročně mozková příhoda postihne až dvanáct tisíc Čechů.

„V roce 2015 bylo v Krajské nemocnici Tomáše Bati hospitalizováno 980 pacientů s cévní mozkovou příhodou různých typů a tíže postižení," vyčíslil pro Deník primář neurologického oddělení Jan Bartoník.

Nejzávažnější případy jsou hospitalizovány na jednotce intenzivní péče neurologického oddělení, která je součástí Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (Iktová jednotka). „Takových pacientů bylo 446, ischemických mozkových příhod bylo 335, mozkových krvácení 64," upřesnil primář.

„Vůbec nevím, jak jsem se v nemocnici ocitnul, udělalo se mi nevolno, začala se mi motat hlava a pak už mám jen divné útržky," pomalu vysvětluje Jaromír Machů.

Do nemocnice ho přivezla záchranná služba. I u něj byla diagnostikována mozková mrtvice, při které je snížený tok krve do části mozku. Protože je nervová tkáň velmi citlivá, mozkové buňky bez kyslíku rychle odumírají a poškození je nevratné. Trvalé následky bude bohužel mít i Jaromír Machů.

„Jsem dost nejistý, mnohem hůř udržuji rovnováhu, jako bych pořád trochu padal na jednu stranu. Celkově jsem takový zpomalený, je to divné," snaží se popsat své pocity.

Léčba mozkové příhody závisí na typu příhody (krvácení, ischemie), na celkovém stavu pacienta a hlavně na době vzniku mozkové příhody.

„Pokud se pacient dostane do nemocnice včas, je možno podat speciální léčbu zaměřenou na ‚rozpuštění' trombu krevní sraženiny, která je příčinou uzávěru mozkové tepny," vysvětluje neurolog Jan Bartoník.

„Tuto léčbu je možno podat maximálně do 4,5 hodiny od vzniku příhody, pokud nejsou kontraindikace podání, kterých je bohužel dostatek a jsou příčinou, že léčbu je možno provést jen u části pacientů," doplňuje zkušeně.

Přímo ve zlínské krajské nemocnici takto v loňském roce ošetřili 91 pacientů, tedy 13,5 procenta. K úspěšnému zprůchodnění uzavřené tepny dochází až u poloviny pacientů. Horší jsou výsledky u uzávěrů větších mozkových tepen, kde je úspěšnost maximálně 25 procent.

„Dalším významným faktorem je čas. Čím dříve se trombolýza podá, tím lepší jsou výsledky. Proto je nutné co nejvíce zkrátit čas od prvních příznaků do podání trombolýzy," upřesňuje primář a potvrzuje, že platí heslo „Čas je mozek".

I z tohoto důvodu se vše pečlivě koordinuje a dodržuje. Od prvního kontaktu pacienta s nemocnicí do podání trombolýzy uběhne v závislosti na individuálním případu od 20 do 60 minut.

„Co nemůžeme ovlivnit, je samozřejmě doba transportu pacienta do nemocnice a dále v řadě případů podcenění prvních příznaků samotným pacientem. Část příhod vzniká často i ve spánku," uvádí Jan Bartoník.

Za rok 2016 ještě nemocnice nemá přesnou statistiku, ale předpokládá se, že čísla budou podobná, možná lehce vyšší. Nemocnice každý rok zveřejňuje „Indikátory kvality péče iktového centra" na svých internetových stránkách.

„Tyto indikátory jsou podkladem pro udělení a udržení statutu Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem," dodává primář.

V roce 2016 byla do oficiální praxe zahrnuta mechanická rekanalizace mozkových tepen, tzv. trobembektomie, která je zaměřena na mechanické zprůchodnění větších moz-kových tepen pomocí speciálního endovaskulárního instrumentaria.

„Tyto případy řešíme ve spolupráci s Centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče Fakultní nemocnice Olomouc. I zde je rozhodujícím faktorem čas, zákrok musí být zahájen maximálně do 6 hodin od vzniku příznaků," zdůrazňuje Jan Bartoník.

Pouze výjimečně vyžadují pacienti s mozkovým krvácením operační léčbu. I tu ale tým neurologů ve Zlíně zvládá a pacienti tak podstupují operační výkon v neurochirurgickém oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati.

Nejlepší prevencí je i u této zákeřné choroby zejména duševní pohoda, fyzická i psychická aktivita a celkově zdravý životní styl. Jakmile se nečekaně objeví potíže s chůzí, problémy s řečí, necitlivost končetin, poruchy zraku nebo jiné varovné signály, tak ihned volejte rychlou záchrannou službu.

Každá minuta má cenu zlata. Čím déle trpí mozek nedostatkem kyslíku, tím menší jsou šance na přežití a úplné uzdravení. Přestože lékaři mnohdy umí skutečné zázraky.

MARCELA KANIOVÁ