„Řemeslo má zlaté dno. Já bych byl sice raději za klasické řemeslo, ale je to jeho život, jeho rozhodnutí. Chci jen, aby měl řádné vzdělání nad rámec základní školy,“ podporuje syna Hanuš Konečný.

POPTÁVKA AKTUÁLNĚ PŘEVYŠUJE NABÍDKU

Možnosti prezentovat se na Veletrhu práce a vzdělávání využilo celkem 51 vystavovatelů z celého Zlínského kraje. Převážně střední školy.

Na seznamu se ovšem objevilo i 14 zaměstnavatelů. Povětšinou technického zaměření. Některé z nich již nyní spolupracují se středními školami.

Právě obliba technických oborů u budoucích středoškoláků a jejich rodičů v posledních letech roste. Potvrzuje to také ředitelka Okresní hospodářské komory (OHK) Kroměříž Jaroslava Nováková.

„Je to již dva tři roky, kdy se zájem o technické obory zvýšil. A trend pokračuje,“ míní ředitelka Nováková za OHK Kroměříž, která je organizátorem Veletrhu.

„Po těchto studentech je čím dál větší poptávka. I přesto je jich stále málo,“ dodává smutně Jaroslava Nováková.

A právě rostoucí poptávka vede také k větší angažovanosti firem, které podporují střední školy a vychovávají si tak budoucí zaměstnance. Z této spolupráce však těží obě strany. Žákům se dostává kvalitního odborného výcviku. Zájem však výrazně neopadá ani u školy se všeobecným vzděláním. Přítomno bylo také Rekrutační pracoviště Armády České republiky.

DÁLNIČNÍ POLICISTA ZE SERIÁLU KOBRA 11

Své místo si mezi stánky našlo i kontaktní pracoviště Úřadu práce (ÚP) v Kroměříži, jehož pracovníci mohou při volbě budoucího povolání sehrát také důležitou roli.

„Nezaměřujeme na volbu školy, ale na volbu profese. Ve škole budou děti tři čtyři roky, ale v profesi pak stráví následujících čtyřicet let. Snažíme se je i rodiče upozorňovat i na uplatitelnost na trhu práce,“ objasňuje činnost ÚP odborná pracovnice Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Michaela Hrdinová. ÚP poskytuje jak skupinové, tak individuální poradenství.

„Přichází k nám celé třídy dětí základních škol, které si pak projdou dvouhodinovým programem. Řekneme jim, co je důležité při volbě povolání, ukážeme jim zajímavé webové stránky, kde si mohou vyhledat informace o profesích. Aby se nestalo, že chtějí být dálničním policistou jenom proto, že se rádi dívají na seriál Kobra 11,“ usmívá se Michaela Hrdinová. Své si pracovníci zažijí také s rodiči dětí.

„Rodiče mají svůj názor na to, kam by dítě mělo na střední školu jít. Do jaké míry ale mají v konečném důsledku rozhodovací slovo nemohu kvalifikovaně říct,“ říká Hrdinová.

STROJÍRENSTVÍ NENÍ ČERNÉ ŘEMESLO

„Samozřejmě jsme se setkali i s názorem, že tatínek si nepřál, aby syn šel do strojírenství. Podle něj to je špinavé řemeslo. Já jsem ovšem na vlastní oči při exkurzi v automobilce viděla, že pracovníci chodí v bílých montérkách a podlaha se téměř blýská čistotou,“ doplňuje Hrdinová. ÚP se snaží pořádat i schůzky pro rodiče. Zde často naráží na předsudky rodičů, kteří nevěří, že by jim na ÚP mohli kvalitně poradit. Větší úspěch tedy slaví s žáky. Kromě skupinového poskytujeme i individuální poradenství.

„Jeho součástí je také hloubkový test na zájmy. Na základě výsledků vyloučíme, co by žák nikdy dělat neměl a zkusíme vytipovat volbu školy a obor, který by mu naopak mohl vyhovovat,“ popisuje Michaela Hrdinová.

ÚP má k dispozici úplný seznam středních škol a tak najde pro dítě všechny obory – od lesníka po zlatníka. Včetně doplňujících informací: kde se dá obor vystudovat, za jakých podmínek, kolik uchazečů berou.