Přímé důsledky aféry jsou dobře známy a dotýkají se v podstatě i dnes každého z nás: tehdejší kabinet pod vedením koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných skončil a na podzim se lidé vydali k předčasným volbám. V nich těsně zvítězila ČSSD a společně s hnutím ANO a lidovci sestavila pod vedením Bohuslava Sobotky vládu novou.

Deník proto s ročním odstupem oslovil regionální politiky z těch stran, kterých se ostře sledovaná kauza přímo dotkla: všem jsme položili čtyři stejné otázky týkající se toho, zda byl tehdejší policejní zákrok adekvátní, jestli měl vést k pádu vlády, jak hodnotí fakt, že celá kauza stále nebyla policií a soudy dotažena do konce a konečně zda má podle jejich názoru Česko momentálně lepší vládu než před rokem.

1. Myslíte si, že byl loňský policejní zákrok na úřadu vlády adekvátní?
2. Měl podle vás vést až k pádu vlády?
3. Jak hodnotíte fakt, že policie ani 
po roce nedotáhla žádné 
z obvinění do konce?
4. Má podle vás Česko momentálně lepší vládu než před rokem?

Michaela Šojdrová, kroměřížská
 europoslankyně za KDU-ČSL

1. Myslím si, že otevřel problémy, které se ve vládním kabinetě odehrávaly. Došlo k vážným porušením zákona a zneužívání pravomoci veřejného činitele. V této situaci si tedy myslím, že byl zásah na místě. Můžu mít pochybnosti leda o tom, zda bylo potřeba z toho dělat tak velké mediální drama, považuji ale za důležité, že byl případ otevřen a je vyšetřován.

2. Je chyba, že samotný premiér byl pod vlivem své sekretářky a že si ODS nedokázala tento problém vyřešit sama. A pokud tyto problémy opravdu řešit nedokážou, může to vést až k pádu vlády a myslím, že vývoj situace ukázal, že to bylo oprávněné a pro nápravy na politické scéně to byl zásah správným směrem.

3. Nechci hodnotit předčasně a chápu, že prokazování je obtížné. Například tvrzení, že sledování paní Nečasové bylo pro její ochranu, mi připadá opravdu pochybné, ale je možné, že se bude obtížně prokazovat, že sledování bylo za jiným účelem. Podle mého má policie nástroje, které se snaží využít v souladu se zákonem, aby prokázala neoprávněnost jednání. Mně osobně se jednání pana premiéra velmi nelíbilo.

4. Česko má teď určitě lepší vládu než před rokem. Je to vláda, která se nezabývá řešením svých problémů na sekretariátech, ale problémy České republiky. Je potřeba dohnat některé dluhy, které předchozí vláda zanechala: především k přípravě čerpání evropských fondů, podpoře ekonomického růstu, práce s problémy v oblasti sociální politiky nebo třeba penzijní reformy.

Daniela Hebnarová, starostka Kroměříže za ODS

1. Nejsem si úplně jistá, jestli byl stejně adekvátní jako například při jiných kauzách. Na druhou stranu je pravdou to, že to byl předseda vlády a jsou na něj kladeny daleko vyšší nároky i co se týká mediálních i jiných prezentací. Nejsem ale opravdu schopná posoudit ze stránky Nejvyššího státního zastupitelství a Policie České republiky, zda zákrok byl adekvátní.

2. Jestli to mělo k něčemu vést a k čemu, jsou všechno jen spekulace. V každém případě to dovedlo zemi k situaci, jaká je v současné době a já věřím a doufám, že to bude jenom lepší.

3. To, že policie ani po roce nedotáhla žádné z obvinění do konce, je opravdu zvláštní. Neříkám to jako zástupce Občanské demokratické strany, ale jako občan a zajímal by mě závěr. Myslím si, že padla spousta otázek a obvinění a my bychom chtěli vědět, jak to tedy doopravdy bylo a proč.

4. Nejen já, ale myslím si, že i všichni kolem mě si přejí, aby mělo Česko lepší vládu než před rokem. To vše se ale teprve ukáže.

Pavel Svoboda, starosta Holešova za ODS

1. V žádném případě nebyl. Podle mého byl silně neadekvátní.

2. Kdyby zásah proběhl civilizovaným způsobem a podezření 
by byla prokázána, není nikde psáno, že by nemohl vést 
k pádu vlády nebo minimálně premiéra. Výstupy, které ale při akci policie byly prezentovány, byly vysoce 
nestandardní a neříkám to jen proto, že byl Petr Nečas můj tehdejší předseda vlády.

3. Na úřadě se například našly 
desítky kilogramů zlata a dodnes nevysvětlili, komu patří. Je 
to důsledek už zmíněných nestandardních postupů. Nikdy bych netvrdil, že vše, co se na úřadě dělo, bylo v pořádku a že měl předseda vlády čisté svědomí, podle mého ale měl tehdejší premiér povolat 
armádu a policii odtud vyhodit.

4. Nedokážu za tak krátkou dobu posoudit, jestli je současná 
vláda lepší, protože zatím nic nedokázala. Předseda vlády je 
nekonfliktní typ člověka, který rád mluví a slibuje, pokud ale 
porovnám, co slíbil při nástupu, s tím, co se opravdu stalo, tak nevidím výsledky. Podobně je na tom i ministr financí. Líbí se mi ale snaha 
rozvíjet zakázky, a podpořit tak stavbu silnic a podobně. 
V drtivé většině je ale zatím vše v poloze nesplněných slibů.

Olga Sehnalová, kroměřížská europoslankyně za ČSSD

1. Nemám dostatek informací k tomu, abych mohla 
na tuto otázku 
seriózně odpovědět.

2. Ano.

3. O vině či nevině může 
rozhodnout pouze 
nezávislý soud.

4. Ano.

Radek Vondráček, 
kroměřížský poslanec za hnutí ANO

1. V tomto případě budu odpovídat spíš z pozice právníka a myslím si, že určitě adekvátní nebyl. Nejsem si jistý, zda by nestačilo poslat pouze normální předvolání, nevidím žádný konkrétní důvod, proč se tak nestalo, ale samozřejmě znám to jen z médií.

2. Pokud to proběhlo tímto způsobem, tak už premiérovi asi ani nic jiného nezbylo. Otázka je, jestli to bylo cílem, nebo jestli nad tímto postupem někdo uvažoval.

3. Je to taková choroba podobných velkých akcí. Já bych si představoval práci policie jinak.

4. Osobně posoudit nemůžu, jelikož jsem koaliční poslanec, a nebyl bych tedy nejspíš objektivní. Myslím si ale, že určitě ano, spousta věcí podle mého vede k lepšímu.

Emil Sedlařík, předseda kroměřížské organizace a krajský manažer TOP 09

1. Z dnešního pohledu se může zdát účast stovek policistů na zásahu jako neadekvátní, avšak závažnost obvinění může být ospravedlněním pro rozsah zákroku. Nejsem však odborník, abych si dovolil hodnotit, kolik policistů je na takovouto akci třeba.

2. Závažná obvinění a nezodpovězené otázky měly vést a také vedly k demisi premiéra, a tedy i k pádu vlády, což je nedělitelné. Situace se však dále měla řešit na půdě Poslanecké sněmovny a měla vzniknout politická, nikoliv úřednická vláda.

3. Tato situace jen podněcuje další domněnky o případné účelovosti zákroku. Nicméně věřím, že žijeme v právním státě a že policie postupovala a bude postupovat v rámci mantinelů, které jí dávají platné zákony. Osobně bych uvítal delší vyšetřování s jasnými závěry, než překotné a nepodložené výstřely do tmy.

4. Současná vláda má velké ambice a učinila mnoho slibů. Slibů, na které však nemá prostředky. Provedla unáhlené kroky. Místo toho, aby dvakrát měřila, tak rovnou řezala, kde mohla. Vše není jen o líbivé politice, a pokud si to vláda neuvědomí, pak nás všechny čekají těžké časy. Současná vláda není lepší než ta předchozí, jelikož místo vládnutí prozatím jen zjišťuje, kde získá prostředky na splnění svých přehnaných slibů, což je nesplnitelný úkol.