„Při posledním sčítání lidu v roce 2002 žilo ve Zlínském kraji 593 130 obyvatel. Z toho 82 757 z nich bylo starších pětašedesáti let,“ uvedl regionální zmocněnec ČSÚ pro Zlínský kraj Pavel Hrbáček. V roce 2050 se má jejich počet téměř zdvojnásobit na 157 587 lidí, přičemž celkem bude v regionu žít pouze 472 717 občanů.

Starší občané chtějí čím dále více vést aktivní život a mít své soukromí

Studie ČSÚ ukazuje sice jen hypotetický vývoj složení obyvatelstva, bez vlivu zahraniční i vnitřní migrace, odborníci se však shodují na tom, že čísla jsou reálná. „Stav populace bude v příštích letech velkým tématem, kterým se budou muset vážně zabývat nejen neziskové organizace, ale například také státní správa,“ je přesvědčena Marcela Vítová z obecně prospěšné společnosti s celorepublikovou působností Ledax.

Hlavním tématem podle ní bude, jak zajistit pro stárnoucí občany vstřícné prostředí, a jak jim přizpůsobit nabídku služeb, od bydlení až po trávení volného času.

Preference seniorů v regionu se totiž mají do budoucna vyvíjet, stejně jako jejich počet. „Lidé čím dál více chtějí trávit stáří aktivně. Pokud jim to umožníme, zafunguje to i jako účinná prevence proti demenci či Alzheimerově chorobě, která se v současnosti čím dál víc rozmáhá,“ myslí si Jana

Zahradníková, organizátorka dvoudenní konference Senior Living, která právě dnes začíná ve Zlíně. Zlínský kraj se od ní dočkal také pochvaly. „Region je na tom z hlediska počtu lůžek pro seniory nejlépe ze všech krajů,“ řekla Zahradníková.