Správa železnic (SŽ) připravuje modernizaci trati mezi Kojetínem a Přerovem. Chystané změny se dotknou také Chropyně a tamního nádraží. Jednou z nich bude demolice výpravní budovy, ve které se 3. dubna 1882 narodil malíř Emil Filla.

"V rámci stavby Kojetín – Přerov, která je součástí modernizace celé trati mezi Brnem a Přerovem, projekt počítá s odstraněním stávající výpravní budovy a výstavbou budovy nové," potvrdil Deníku mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Vizualizace plánovaného přístaviště v Kroměříži.
Po Baťově kanálu až do Kroměříže. Pomůže průplav i nové přístaviště

Železničáři původně zvažovali rekonstrukci budovy. „S ohledem na její konstrukční uspořádání a stavebně technický stav se však ukázala jako vhodnější varianta s novostavbou a odstraněním stávající budovy,“ vysvětlil mluvčí.

Nová nádražní budova v Chropyni vyroste blíže k přejezdu přes koleje. „Bude postavena v posunuté poloze, o něco blíže ve směru k rušenému přejezdu. Půjde o jednopodlažní objekt se zděnými nosnými konstrukcemi, zastřešený kombinací ploché střechy v jeho nižší části a pultové střechy s mírným spádem v části vyšší,“ popsal Gavenda.

Sportovní hala v Prostějově, kterou projektovala olomoucká společnost atelier-r. Obdobná hala by měla v příštích letech vzniknout také v Kroměříži.
Kroměříž postaví sportovní halu. Vzniká zcela nová studie

Výpravní budova bude uvnitř členěna do dvou celků. „Technologické místnosti budou v její nižší části. Zázemí pro provoz stanice spolu s prostory pro cestující ve vyšší části s pultovou střechou. Nároží této části objektu bude pohledově zvýrazněno velkoplošným prosklením,“ upřesnil mluvčí. Vznikne také nový podchod k nástupištím a několik parkovacích stání.

Kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Ilustrační foto
Kluziště na Hanáckém náměstí využilo devět tisíc bruslařů

Do nové výpravní budovy chtějí železničáři zakomponovat také připomínku výtvarníka Emila Filly. Zvažuje se například umístění velkoformátových reprodukcí a informačního panelu v prostoru čekárny. „Konkrétní forma se však ještě bude projednávat při zpracování dokumentace pro stavební povolení a také se zástupci Chropyně,“ dodal Dušan Gavenda.

Práce by měly začít za dva roky. V roce 2025 totiž SŽ počítá se zahájením modernizace celého úseku trati mezi Kojetínem a Přerovem. Jak bude vypadat, ukazuje následující video Správy železnic:

Zdroj: Youtube

* Podoba nové výpravní budovy je patrná také z vizualizace stavby. Tato vizualizace však ještě zahrnuje dřívější řešení náhrady přejezdu v Chropyni podjezdem, nyní se však pracuje na variantě obchvatu – v tomto konkrétním místě tedy vizualizace současné podobě projektu momentálně neodpovídá.

Chropyně o staré nádraží neměla zájem

Železničáři už před časem oslovili město s nabídkou odprodeje původní výpravní budovy. To však o budovu kvůli jejímu stáří, nevyužitelnosti a vysokým nákladům na rekonstrukci nemělo zájem.

Slavného chropyňského rodáka, malíře, sochaře a grafika Emila Fillu tak ve městě v současnosti připomíná pouze památník umístěný v tamním zámku. Jeho expozice totiž byla už před několika lety zrušena, neboť dle vyjádření Národní galerie nesplňuje chropyňský zámek bezpečnostní ani stavební podmínky pro umístění vzácných děl tohoto malíře.