Už v prvním kole si mezinárodní fundovaná porota složená z pedagogů vysokých škol a operních pěvců, Zuzčin výkon užívala a odměnila ji postupem do dalšího kola.

„Nechci znít, že se chvástám, ale my jsme to hned věděli. Zuzka tam totiž strašně vyčnívala nad všemi výkony. Když zazpívala a my se dívaly na porotu, jak si to užívá, bylo jasné, že postoupí,“ vzpomíná její učitelka Dana Zapletalová, která se Zuzkou pracuje na jejím zdokonalováním v sólovém a komorním zpěvu už celých jedenáct let.

Ve své kategorii, 16 až 21 let, pak s přehledem vyřadila zbývajících šest soupeřů z šestnácti a obsadila první místo.

Soutěž si užívala i samotná Zuzka, a to díky své paní učitelce a hudebnímu doprovodu její korepetitorky Lenky Poláškové. „Díky těmto dvěma nadšeným pedagožkám, jsem dokázala přemoct počáteční nervozitu a předvedla jsem náš pěvecký repertoár v kvalitě, kterou porota ocenila prvním místem a účastí na večerním koncertě vítězů,“ potvrzuje.

Na večerním koncertě na ní pak čekala ještě další dvě velká ocenění. „K prvnímu místu jsem získala ještě Cenu Beno Blachuta za interpretaci lidové písně a Cenu emeritní operní pěvkyně Zory Jehličkové: Talent XVI. ročníku soutěže,“ šťastně poznamenává skromná Zuzka.

Přičemž účast na této soutěži si zvolila sama.

„Po úspěchu v minulém roce na ZUŠkové soutěži v Turnově, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, chtěla zkusit ještě nějakou soutěž. Kdy slíbila, že na základě toho, zda uspěje, se přihlásí na konzervatoř,“ prozrazuje její učitelka.

Nyní tedy plánuje připravit se na přijímačky.

„Tedy hlavně po teoretické stránce, protože repertoáru máme strašně moc,“ dodává Zuzka.

V nejbližší době je však čeká i celá řada vystoupení. Zahájil je příjezd Báry Basikové do Hulína, kdy se Zuzce naskytla jedinečná možnost si s ní zazpívat Andrew Lloyd Webber – Requiem – Pie Jesu.

Také se připravuje na multikulturní festival umění mladých ve Zlínském kraji: Zuška?Zuška!, kde se letos plánují části z Carminy Burany Carla Orffa.

„Ve Zlínském kraji se vyberou ti nejlepší, poskládá se orchestr, kdy jsou tam samozřejmě i normální hudebníci většinou členové Zlínské filharmonie. Gradují to i sbory z celého kraje,“ popisuje projekt Dana Zapletalová.

A právě v tomto projektu je jedno velké a jedno menší sopránové sólo, na které 14. prosince Zuzka hodlá dělat konkurz.
Soutěžit bude také na Pedagogické škole, kam chodí.

„Jedná se o celostátní soutěž pedagogických škol, která se uskuteční o jarních prázdninách. Naše škola ji zároveň pořádá, takže ji budeme zajišťovat jak po organizační části tak i po soutěžní,“ upřesňuje Zuzka.

Mimo to ji čekají i vánoční koncerty a vystoupení s dechovou hudbou Hulíňané. Právě vystoupení s dechovkou popisuje Zuzka pro ni jako velmi přínosné. „Když jsem s nimi neustále vystupovala, postupně jsem přestala mít trému. Byla jsem více uvolněná a začala jsem si to užívat,“ popisuje a potvrzuje to i její učitelka, která prozrazuje i jejich heslo: „Když ne zpěvem, tak zjevem!“