Jeho případné narušení či dokonce zhroucení by nejen ohrozilo desítky životů, ale zároveň ochromilo místní dopravu.

„Most prošel rekonstrukcí v roce 2009 a je v dobré kondici. Drobné nedostatky jsou spíše estetického rázu. Jedná se o povrchové trhliny omítek říms a sloupků zábradlí. Nic z toho nemá vliv na statiku,“ uvedl ředitel Bronislav Malý z Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje.

Žádné další investice se v horizontu 10 let k mostu neplánují.

Podle statistik z roku 2016 denně přejede most přes 21 tisíc aut nejrůznější váhy. Nejvíce samozřejmě osobních automobilů. Zároveň, nejedná se o zanedbatelné číslo, přejde z jedné strany břehu Moravy na druhou stovky chodců.

Jsou to nejen lidé bydlící v Dolních či Horních zahradách, ale také cestující spěchající na vlak či autobus. Obě nádraží jsou umístěna v blízkosti mostu.

V celém okrese Kroměříž eviduje Ředitelství silnic a dálnic 127 mostů o délce překračující více než jeden kilometr.

„V souladu splatnými technickými normami a zákony provádíme pravidelné prohlídky. Ročně zkontrolujeme stav všech 718 mostů v kraji,“ řekl Malý.

V případě zjištění špatného stavu se udělá prohlídka nová – hloubková. Podrobnější diagnostika má ukázat jaká musí být přijata opatření. V rámci prohlídek v roce 2017 nenašlo Ředitelství silnic a dálnic žádné výrazné problémy, které by ohrožovaly životnost mostů na Kroměřížsku.

„Rozhodně není žádný objekt v havarijním stavu, abychom se museli obávat problémů,“ uklidnil Bronislav Malý.