Od Komárna na hranici okresu Vsetín se nyní už řidiči dostanou bez problémů. Stavební práce, které začaly v polovině března jsou u konce. Opraven byl asi jeden a půl kilometru dlouhý úsek. Součástí stavby byla rovněž stavební úprava mostu a dvou zastávkových pruhů pro autobusy.

Novou okružní křižovatkou se už pyšní Kotojedy, kde během prázdnin blokovala stavba průjezd. Konečná cena se vyšplhala zhruba na čtyřiadvacet milionů korun.

„Vybudování kotojedské okružní křižovatky je nepochybně i příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Původní byla pro orientaci řidičů nepřehledná. Přitom jde o poměrně vytíženou silniční trasu spojující Kroměříž s Kvasicemi či Otrokovicemi," poznamenal ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Dalším obnoveným úsekem na Kroměřížsku je průtah Cetechovicemi v délce asi jedenáct set metrů.

V rekonstruovaném úseku bylo osazeno a doplněno bezpečnostní zařízení, svislé dopravní značky a vodorovné dopravní značení.

Jak jste spokojeni s opravenými úseky?