„Nadsklepí je kulturní památkou a je součástí kroměřížské městské památkové rezervace. Výběrem zhotovitele se posouváme blíže k celkové opravě této budovy, která by měla navázat na rekonstrukci vnitřních prostor kina dokončenou v roce 2011,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová.

Tím, kdo projektovou dokumentaci zpracoval, je Jakub Burý.

„Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro společné povolení včetně inženýrské činnosti, zpracování projektu pro provádění stavby a zároveň výkon autorského dozoru,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice s tím, že město za tyto služby zaplatí 1,6 milionu korun bez DPH.

Kroměřížská smuteční síň projde rekonstrukcí za 40 milionů korun.
Plánovaná rekonstrukce kroměřížské smuteční síně za 40 milionů korun

„Stavební dokumentace bude řešit statické zajištění krovu a zděných konstrukcí, výměnu střešní krytiny, sanaci vlhkého zdiva v návaznosti na další činnosti a oblasti, jako jsou kanalizace, větrání a podobně, opravu fasády a úpravu venkovní kanalizace a kanalizační přípojky,“ dodala Kučerová.

Dokumentace pro vydání společného stavebního povolení by měla být hotová v listopadu letošního roku, dokumentace pro provádění stavby pak do dvou měsíců od vydání stavebního povolení.

Oprava křižovatky ulic Albertova a Nitranská je u konce.
Úpravy křižovatky ulic Albertova a Nitranská v Kroměříži jsou u konce

Budova kina Nadsklepí byla postavena na konci 19. století a od té doby slouží ke kulturním účelům. V roce 2011 město opravilo vnitřní prostory kina a vybudovalo víceúčelový sál vhodný pro koncerty akustické hudby, promítání filmů, další koncertní aktivity i vzdělávací a společenské akce.

Projekční technologie kina byla digitalizována, včetně možnosti projekcí ve 3D a přímých přenosů. Vznikl také prezentační sálek, byl upravený vestibul, zázemí a příslušenství.