„Rekonstrukce průtahu ve Slížanech je naší největší akcí, která se připravuje už druhým rokem. Už v začátcích se zjistilo, že nejen komunikace, ale i kanalizace je nevyhovující,“ informoval starosta Morkovic-Slížan Pavel Horák.

Dodal, že rekonstrukci silnice tudíž bude předcházet výměna kanalizace, přičemž se zcela změní její struktura. „Rádi bychom systém nahradili novým, kde by splašková i dešťová kanalizace procházela jedinou šachtou,“ podotkl starosta.

„Aby nemuselo být tolik šachet v podzemí, bude tam pouze jedna širší, v níž každá voda poteče zvlášť. Ubude tak i poklopů na cestě,“ objasnil Horák. Dodal, že následně se pak uskuteční pokládání kompletně nové vozovky.

Na výstavbu komunikace plánuje Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje předběžně uvolnit pětadvacet milionů korun. Práce budou rozděleny do dvou let.
„Silnice ze Slížan bude uzavřena, pro místní se však budeme snažit některé úseky zprůjezdnit menšími objížďkami,“ uzavřel morkovický starosta.