Co se děje?

Policie se od začátku tohoto roku potýká s výrazným meziročním nárůstem tranzitní nelegální migrace přes naše území.

„Tento trend se zhruba od června ještě zvýšil a v současné době nepolevuje. Jde v naprosté většině odhalených případů o občany třetích zemí, nejčastěji o státní příslušníky Sýrie, u kterých s ohledem na aktuální vnitropolitickou a bezpečnostní situaci v jejich domovině existuje překážka k vycestování, tzn. mezinárodní právo neumožňuje jejich navrácení zpět do domovského státu,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Ilustrační foto
V Holešově bude záchytné centrum pro migranty ze Sýrie. Místním vadí

Mají se lidé bát?

„Není čeho. Ačkoliv naše statistiky dokládají až několikasetprocentní meziroční nárůst počtu zajištěných nelegálních migrantů, ve statistikách kriminality se tato skutečnost v tuto chvíli nijak neprojevuje. Zároveň je nutné konstatovat, že Česká republika je i nadále tranzitní a nikoliv cílovou zemí pro výše uvedené cizince. O uvedeném svědčí mimo jiné i to, že ze strany těchto cizinců není téměř výhradně využívána možnost požádat o mezinárodní ochranu na našem území,“ konstatovala Kyšnerová.

Co s tím policisté dělají?

„V reakci na aktuální vývoj situace realizujeme namátkové kontroly v souladu se Schengenským hraničním kodexem, a to především v oblastech blízkých státní hranici se Slovenskem a také na významných silničních a železničních tazích ve vnitrozemí. S ohledem na počty takto odhalovaných nelegálních migrantů, kteří přes naše území tranzitují, jsme od 1. září 2022 na území jihomoravského a zlínského kraje zřídili dvě registrační pracoviště. Tato pracoviště jsou dislokována v Břeclavi a v Holešově,“ sdělila mluvčí.

Co čeká nelegální migranty?

„Cizinci, kteří nelegálně vstoupí na naše území, jsou Policií České republiky omezeni na osobní svobodě v souladu s právními předpisy. S každým zajištěným cizincem provádíme administrativní úkony, a to včetně zjišťování a ověřování totožnosti a samozřejmě také nezbytné bezpečnostní prověrky. Pro účely další identifikace nejen ze strany českých orgánů tyto nelegální migranty dále vyfotografujeme a zajistíme také jejich otisky prstů,“ vysvětlila Kyšnerová.

Na základě provedení výše uvedených úkonů jsou pak cizinci za asistence policie převezeni na vlakové nádraží Břeclav nebo Hulín, odkud naše území opustí nebo dále pokračují k vyřízení svého pobytu na území České republiky.

„Je vhodné zdůraznit, že po celou dobu provádění shora uvedených úkonů ze strany Policie České republiky jsou cizinci omezeni na osobní svobodě, a to konkrétně v režimu zajištění podle zákona a v žádném případě nehrozí jakékoliv riziko ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti v místech registračních pracovišť,“ popsala policejní mluvčí.

Jaký je další osud migrantů?

Po provedení základních úkonů jsou občanům Sýrie vydány výjezdní příkazy s platností 30 dnů.

„Tito cizinci jsou dále poučeni, že s ohledem na skutečnost, že pochází z oblastí válečného konfliktu, se mohou dostavit na příslušné pracoviště k podání žádosti o legalizaci svého pobytu prostřednictvím víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky, nebo aby v uvedené době opustili území České republiky. Po dobu platnosti výše uvedeného víza má jeho držitel postavení legálně pobývajícího cizince na území České republiky,“ popsala Kyšnerová.

Co když nejde o Syřany?

„Osoby, které pocházejí ze státu, kam je možná realizace návratu, v souladu s právními předpisy taktéž zajišťujeme. Následně je umísťujeme do zařízení pro zajištění cizinců, odkud po provedení nezbytných úkonů organizujeme jejich návrat do vlasti. V případě cizince, který je tzv. nevyhostitelný (aktuálně státní příslušnost Afganistán a Palestina), bude po provedení identifikačních úkonů tomuto cizinci vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění,“ uzavřela mluvčí.