Co na to úředníci z Kroměřížska? Shodují se: už aby to bylo. „O této úpravě se hovoří řadu let, ale bohužel nebyla politická vůle ji uskutečnit,“ litoval včera ředitel kroměřížských strážníků Miloslav Skřebský.

Zdůraznil, že registr by měl být přínosem v řešení problematiky méně závažné trestné činnosti v oblastech veřejného pořádku, majetkové trestné činnosti a občanského soužití.

Ředitel strážníků také dodal, že paradoxně právě méně závažné trestné činy mnohdy lidem znepříjemňují život víc, než některé přečiny a zločiny z kategorie trestných činů.

„I v Kroměříži máme asi deset lidí, kteří prostě kradou pořád. Opakují se taky například rodiny, ve kterých neustále řešíme nějaké spory,“ podotkl Skřebský.

Právě tyto problémy by měl eliminovat nový registr. K vytvoření podmínek pro jeho vzniku se zavázala vláda ve svém programovém prohlášení. Nová propojená evidence by měla poskytovat informace orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům projednávajícím přestupky a případně i dalším orgánům veřejné moci.

„Správním orgánům má informace o předchozím postihu za přestupek sloužit k uložení odpovídající přísnější sankce. Orgánům činným v trestním řízení bude – v případě zavedení trestní odpovědnosti za opakované páchání určitých přestupků – tato informace sloužit k rozhodnutí o zahájení trestního stíhání pachatele,“ vysvětlil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Dodal, že v registru by se měly z důvodu důsledného postihu evidovat všechny druhy přestupků.

V lednu bude analýzu projednávat vláda a v případě, že ji schválí, ministerstvo začne s přípravou novely zákona o přestupcích, trestního zákoníku a dalších souvisejících zákonů. Právě tyto úpravy vytvoří podmínky pro vznik Registru přestupků včetně možné trestní odpovědnosti u vybraných druhů přestupků.

Návrh novely by být vládě předložen do konce června příštího roku, v lednu 2013 by mohla být zveřejněna ve Sbírce zákonů a samotnou účinnost změn ministerstvo odhaduje nejdříve na konec června 2013.

S nadšením by uvítal registr předseda přestupkové komise a vedoucí oddělení přestupků a stížností kroměřížské radnice Milan Fritz.

„Voláme po něm už řadu let a přejeme si, aby byl zřízen co nejdřív,“ shrnul. Registr by vnímal jako velmi dobrého pomocníka. „Netušíme totiž, co spáchá třeba obyvatel Kroměříže v jiném městě. Tam může klidně krást, ale u nás je považován za takzvaně čistého,“ vysvětluje předseda přestupkové komise.

Samostatných komisí, které přestupky ve své oblasti evidují, je na území regionu osm. Vzájemně ale propojeny nejsou. V případě zavedení centrálního registru by jejich zjišťování fungovalo na stejném principu jako získání výpisu z trestního rejstříku.

Předseda v souvislosti s novým registrem ocenil také vliv recidivy na výši trestu a sčítání škody.

Ročně je kroměřížské radnici předáno asi šest set přestupků. Kromě města a devíti místních části oddělení na základě smlouvy eviduje přestupky taky devatenácti obcí.

„Přestupky se evidují pět let a po uplynutí této doby je smazán,“ přiblížil délku „života“ přestupku Fritz.

Také veliteli Městské policie v Bystřici pod Hostýnem Radku Sigmundovi se myšlenka centrálního registru zamlouvá.

„Určitě by to mohl být metr třeba na fanoušky, kteří cestují po fotbalových zápasech a dělají výtržnosti,“ uzavřel velitel strážníků.