Renesanční měšťanská budova se nachází na kroměřížském Velkém náměstí v sousedství Muzea Kroměřížska. Dům s šenkovním právem první třídy vznikl spojením původně dvou renesančních domů s jednotnou raně barokní fasádou, a to ve druhé polovině šestnáctého století.

Renovace z roku 1950 odkryla na severnějším domě původní sgrafita, která umožňují představit si vzhled kroměřížských renesančních fasád. Námětově nejvýraznější jsou zobrazení soudu nad ženami povětrnými, medvědáře a herce.

Dům samotný je pojmenován podle Jana Mikuláše Reitra z Hornberka, vrchního regenta všech biskupských panství a v druhé polovině sedmnáctého století velitele pevnosti Hukvaldy.

Právě on se tu v roce 1649 usadil a sgrafita fasádou ukryl. Vytvořil tak šlechtický dům s kamenným portálem a širokým schodištěm uvnitř. Po regentově smrti pak zdědil dům Karel Lichtenštějn z Kastelkornu, v současné době v něm sídlí obchod s dárky a suvenýry.